Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Tosta, Mauro. Decision making in dental implantology : atlas of surgical and restorative approaches / Mauro Tosta, Gastão Soares de Moura Filho, Leandro Chambrone. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2018. - xiii, 410 p. : il.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
 

2

 2. Update în medicina respiratorie. Vol. 2 / sub redacţia: Radu Crişan-Dabija, Traian Mihăescu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi ; Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iaşi. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", 2018. - 235 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

 3. Controlul tuberculozei la nivelul asistenţei medicale primare : Ghid / Valentina Vilc, Sofia Alexandru, Valeriu Crudu, Rodica Ignat ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" ; Centrul pentu Politici şi Analize în Sănătate. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 146 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

 4. Ciobanu, Gheorghe. Managementul serviciului de urgenţă în sistemul sănătăţii publice al Republicii Moldova / Gheorghe Ciobanu ; redactori ştiinţifici: Oleg Lozan, Mihail Palanciuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2007. - 320 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

 5. Conferinţa de pneumologie INSPIR 2018 ; 2018 ; Iaşi). Conferinţa de pneumologie INSPIR 2018 : Program dedicat educaţiei medicale continue în Pneumologie / Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" (Iaşi) ; Colegiul Medicilor, Iaşi ; Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iaşi ; Societatea Română de Pneumologie. - Iaşi : [s. n.], 2018. - 126 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6 6. McFerran, Tanya. Dicţionar de nursing / Tanya McFerran, Elizabeth Martin ; traducere de Veronica Tudor. - Bucureşti : ALL, 2011. - 795 p.. - Anexe: p. 763-795

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
7

 7. Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 6 : GEN-HOM / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

 8. Leşco, Andrei. Ce să faci în caz de ... : Ghid de prim ajutor medical / Andrei Leşco. - Chişinău : ARC, 2014. - 232 p. : il.. - Indice: 228-232


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

 9. Moldoveanu, Monica. Oftalmologie pentru asistenţi medicali / Monica Moldoveanu, Adrian Moldoveanu. - Bucureşti : ALL, 2012. - 133 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

 10. Moldoveanu, Monica. Geriatrie şi geropatologie pentru asistenţi medicali / Monica Moldoveanu. - Bucureşti : ALL, 2011. - 144 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

 11. Биология : учебник : в 2 т.. Том 1 / под редакцией В. Н. Ярыгина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 736 с. : ил.. - Предметный указатель: с. 710-725


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

 12. "Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie", conferinţă naţională ; 2010 ; Bucureşti). Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie : Volum de prezentări şi rezumate / ediţie îngrijită de: Eugen Pascal Ciofu, Adrian Georgescu. - Bucureşti : Amaltea, 2010. - 140 p. : il.. - Lucrare publicată pentru Conferinţa Naţională de Pediatrie, 2010, Bucureşti, sub egida: Academia de Ştiinţe Medicale, Societatea Română de Pediatrie, Colegiul Medicilor din România


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

 13.  Patologie medicală. Vol. 8 : Hepatologie. Hematologie / Gilles Bouvenot, Bernard Devulder, Loic Guillevin [et al.] ; traducere de Mihai Avădanei. - Iaşi : Institutul European, 2006. - 432 p. : tab.. - (Universitaria ; 97 )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

 14. Panovf, Irina. Dicţionar englez-român ilustrat : În 2 volume. Volumul 1 : A - K / Irina Panovf. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti : LItera Internaţional, 2011. - 359 p. : il., fot.. - (Jurnalul Naţional )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

 15. Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 1 : A-AUR / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

 16. Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 2 : AUS-CIR / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

 17. Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 5 : ENT-GEN / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

 18. Dumbrăveanu, Lilia. Administrarea bioreglatorului peptidic Retinalamin în tratamentul pacienţilor cu degenerescenţă maculară legată de vârstă : Recomandare metodică pentru medici oftalmologi / Lilia Dumbrăveanu, Serghei Andronic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de oftalmologie. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 37 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

 19. Pocket companion to Robbins and Cotran pathologic basis of disease, 9th ed. / Richard N. Mitchell, Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster ; illustrations by James A. Perkins. - 9th ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2017. - xi, 878 p. : ill.. - Index: p. 825-878


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

 20.  Management şi legislaţie farmaceutică : Recomandări metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice pentru studenţii anului 4, Facultatea de Farmacie / autori: Mihail Brumărel (coordonator), Vladimir Safta, Stela Adauji [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Ed. a 2-a. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 163 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

 21. Modificările statusului clinico-fiziologic şi genetic al patogeniei carenţei vitaminei D în perioadele pre- şi postnatală de dezvoltare a copilului: management terapeutic / Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul Naţional de Sănătate şi Cercetări Medicale, Unitatea 561 a Spitalului Saint-Vincent de Paul din Paris ; sub redacţia: Alexandru Voloc ; referenţi ştiinţifici: Gheorghe Rojnoveanu, Larisa Spinei. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 199 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

 22. Adauji, Stela. Note de curs şi recomandări metodice la "Sisteme informaţionale şi asistenţă farmaceutică" : pentru studenţii anului 5, Facultatea de Farmacie / Stela Adauji, Mihail Brumărel, Elena Zgîrcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 208 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

 23. Carr, Alan B.. McCracken's removable partial prosthodontics / Alan B. Carr, David T. Brown. - 13th ed.. - St. Louis : Elsevier, 2016. - xi, 375 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

 24. Brocklehurst's textbook of geriatric medicine and gerontology / ed. by Howard M. Fillit, Kenneth Rockwood, Kenneth Woodhouse. - 7th ed.. - Philadelphia : Saunders, 2010. - xix, 1120 p. : ill. + 4 f. il.

 

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
26

 25. Dermatology. Vol. 2 / edited by Jean L. Bolognia, Julie V. Schaffer, Lorenzo Cerroni. - 4th ed.. - [Philadelphia] : Elsevier, 2018. - xxviii, 1259-2674 p., i-70 : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

 26. Note de curs şi recomandări metodice la Farmacie socială : pentru studenţii anului 5, Facultatea de Farmacie / Mihail Brumărel, Stela Adauji, Tatiana Şchiopu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 103 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28

27. Management and pharmaceutical legislation : Learning guide and workbook for laboratory practical work for the 4th year students, Faculty of Pharmacy / authors: Mihail Brumărel (coord.), Vladimir Safta, Stela Adauji [et al.] ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Faculty of Pharmacy, Department of Social Pharmacy "Vasile Procopişin". - 2nd ed., translated from Romanian. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 163 p. : tab.


 click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29

 28. Liebgott, Bernard. The anatomical basis of dentistry / Bernard Liebgott. - 4th ed.. - St. Louis : Elsevier, 2018. - xi, 465 p. : ill.. - Index: p. 445-465


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30

 29. Regezi, Joseph A.. Oral pathology : clinical pathologic correlations / Joseph A. Regezi, James J. Sciubba, Richard C. K. Jordan. - 7th ed.. - St. Louis : Elsevier, 2017. - xii, O-75, 402 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

31

 30. Kradin, Richard L. Diagnostic pathology of infectious disease / Richard L. Kradin. - 2nd ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2018. - xi, 699 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

32

31. Tuberculosis / edited by Christoph Lange and Giovanni Battista Migliori ; European Respiratory Society. - Sheffield : European Respiratory Society, 2012. - viii, 259 p.. - (European respiratory monograph ; 58, ISSN 1025-448X )

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

33

 32. Hall, John E.. Pocket companion to Guyton and Hall textbook of medical physiology, 13th edition / John E. Hall.. - 13 ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2016. - xvi, 704 p. : ill.. - Includes index


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

34

 33. Operative otolaryngology : head and neck surgery. Vol. 1 / editors: Eugene N. Myers, Carl H. Snyderman. - 3rd ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2018. - xxvii, 765 p., i-54 : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

35

 34. Operative otolaryngology : head and neck surgery. Vol. 2 / editors: Eugene N. Myers, Carl H. Snyderman. - 3rd ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2018. - xxv, 767-1486 p., i-54 : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

37

35. Moharamzaden, Keyvan. Diseases and conditions in dentistry : an evidence-based reference / Keyvan Moharamzaden. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2018. - xxix, 361 p. : ill.


 click aici pentru vizualizarea cuprinsului

39

 36.  Teste la anestezie şi reanimare / T. Tăzlăvan, A. Belîi, S. Şandru [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anestezie şi reanimatologie nr. 1 "Valeriu Ghereg". - Chişinău : Medicina, 2018. - 123 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

40

 37. Hoffman and Abeloff's hematology-oncology review / editors: Claudine Isaacs [et al.]. - Philadelphia : Elsevier, 2018. - xii, 385 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

41

 38. Chandar, Nalini. Cell and molecular biology / Nalini Chandar, Susan Viselli. - 2nd ed.. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019. - 259 p. : ill.. - (Lippincott illustrated reviews )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

42

 39. First aid for the USMLE step 3 : a resident to resident guide / Tao Le, Vikas Bhushan, James S. Yen [et al.]. - 4th ed.. - New York : McGraw-Hill, 2016. - xiii, 530 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

43

 40. Moore, Keith L.. The developing human : clinically oriented embryology / Keith L. Moore, T.V.N. (Vid) Persaud, Mark G. Torchia. - 10th ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2016. - xx, 524 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

44

 41.  Prose, Neil S.. Weinberg's color atlas of pediatric dermatology / Neil S. Prose, Leonard Kristal. - 5th ed.. - New York : McGraw-Hill Education, 2017. - xix, 363 p. : ill.. - Index: p. 353-363


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

45

 42. Ropper, Allan H.. Adams & Victor Principiile şi practica neurologiei clinice / Allan H. Ropper, Martin A. Samuels, Joshua P. Klein ; traducere în limba română sub coordonarea: Ovidiu-Alexandru Băjenaru. - Ed. a 10-a. - Bucureşti : Callisto, 2017. - ix, 1654 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

46

 43. Matei, Dumitru. Îndreptar practic de medicină de familie / Dumitru Matei ; Societatea Academică de Medicină a Familiei. - Ed. a 3-a, rev.. - Bucureşti : Amaltea, 2017. - 403 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

47

 44. Wolff, Klaus. Fitzpatrick Atlas color şi compendiu de dermatologie clinică / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson, Arturo P. Saavedra. - Ed. a 7-a. - Bucureşti : Callisto, 2017. - 916 p. : il.. - Index: p. 885-916


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

48

45.  Baghiu, Vasile. Teoria şi practica nursing. Vol. 1 : Planuri de îngrigire asociate diagnosticelor nursing NANDA-I : 50 de planuri de îngrijire alcătuite pe baza diagnosticelor nursing NANDA-I frecvent întâlnite în practica asistenţilor medicali / Vasile Baghiu. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2017. - 208 p.


 click aici pentru vizualizarea cuprinsului

49  46. Vasile, Mihaela. Semiologie medicală pentru asistenţi medicali / Mihaela Vasile, Monica Moldoveanu. - Bucureşti : ALL, 2011. - 223 p. : il.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
50

47. Respiratory medicine / editors: Paolo Palange, Anita K. Simonds ; European Respiratory Society. - 2nd ed.. - Sheffield : European Respiratory Society, 2013. - xxxi, 593 p. : ill.. - (ERS handbook )


 click aici pentru vizualizarea cuprinsului

51

 48. Гистология, эмбриология, цитология : учебник / под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

52

 49. Genetică medicală / Mircea Covic, Dragoş Ştefănescu, Ionel Sandovici, Eusebiu Vlad Gorduza ; cuvânt înainte de Bogdan C. Simionescu, Mircea Maliţa, Nicolae Cajal. - Ed. a 3-a, revăzută integral şi actualizată. - Iaşi : Polirom, 2017. - 679 p. : il.. - (Bios ). - Index: 663-676

 

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN