Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Веклич, Виталий Викторович. Управляемый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации для детей и взрослых / Виталий Викторович Веклич. - Киев : Ладiстен, 2017. - 592 с. : ил.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
2

 

2. Chiotan, MirceaBoli infecţioase / Mircea Chiotan. - Bucureşti : Naţional, 2011. - 638 p.

 

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Vetrilă, Snejana. Sindromul coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST : Elaborare metodică / Snejana Vetrilă, Livi Grib ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2018. - 36 p. : il.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
4

4. Titircă, Lucreţia. Urgenţele medico-chirurgicale : Sinteze pentru asistenţii medicali / Lucreţia Titircă. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Medicală, 2018. - 398 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Dobreanu, Minodora. Biochimie clinică : Implicaţii practice. Vol. 1 / Minodora Dobreanu. - Ed. a 3-a. - Târgu-Mureş : University Press, 2015. - 458 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Anatomia si fiziologia omului : compendiu / C. Th. Niculescu, R. Carmaciu, B. Voiculescu, .... - Ed. a 2-a. - Bucuresti : Corint, 2006. - 424 p. : il.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
7

7. Marcean, Crin. Tratat de nursing : Îngrijirea omului sănătos şi bolnav / Crin Marcean. - Bucureşti : Editura Medicală, 2016. - 404 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Buiuc, Dumitru. Tratat de microbiologie clinică / Dumitru Buiuc, Marian Neguţ. - Ed. a 3-a, rev. şi ad.. - Bucureşti : Editura Medicală, 2017. - xii, 1250 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Chele, Nicolae. Implantarea dentară imediată : Riscuri şi beneficii / Nicolae Chele ; sub redacţia: Valentin Topalo ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 272 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Compendiu de terapie a bolilor cardiovasculare / sub redacţia: Carmen Ginghină. - Bucureşti : Editura Medicală, 2017. - 379 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Medicina paliativă : Ghid pentru medicii de familie / elaborat sub redacţia: Olga Cerneţchi, Rodica Gramma ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 232 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Rogozea, Liliana. Tehnici şi manopere pentru asistenţi medicali / Liliana Rogozea, Tatiana Oglindă. - Braşov : Libris Editorial, 2017. - 253 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Curajos, Boris. Compendiu de urologie pediatrică / Boris Curajos. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 318 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Mozes, Carol. Tehnica îngrijirii bolnavului : (Cartea asistentului medical) / Carol Mozes. - Ed. a 7-a. - Bucureşti : Editura Medicală, 2018. - 1246 p.. - Index: p. 1209-1246


 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
15

15. Actualităţi în medicina internă : 2017 / sub redacţia: Leonida Gherasim, Alexandru Oproiu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2017. - 744 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Маммология : Национальное руководство / под редакцией А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой ; Российская ассоциация маммологов ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. : ил.. - (Национальные руководства )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Фтизиатрия : Учебник / В. Ю. Мишин, С. П. Завражнов, А. В. Митронин, Ю. Г. Григорьев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Черенков, Вячеслав Григорьевич. Онкология : Учебник / В. Г. Черенков. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Koshechkin, Vladimir Anatolyevich. Phthisiatry : Textbook / V. A. Koshechkin ; Ministry of Education and Science [Russia]. - Moscow : GEOTAR-Media, 2017. - 256 p. : ил.


 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
20

20. Obstetrică şi ginecologie : Suport de curs / Valentin Friptu, Ion Bologan, Stelian Hodorogea [et al.] ; elaborat sub redacţia: Valentin Friptu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică şi ginecologie. - Chişinău : Medicina, 2018. - 387 p. : il.

 

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
21

21. Radioimagistică medicală : radiofizică şi tehnică / Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia, Danisia Haba [et al.] ; au colaborat: Crina Gheorghe, Graziella Grozavu, Alexandra Ciolănel. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2016. - ix, 285 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

22. Детская хирургия : Учебник / М. П. Разин, С. В. Минаев, И. А. Турабов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 682 с. : ил.. - Предметный указатель: с. 670-682


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

23. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой ; Российская ассоциация ЛОР-педиатров ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Краткое изд.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. : ил.. - (Национальные руководства )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

24. Krebs, Jocelyn E. Lewin's genes 12 / Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick. - Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2018. - xxv, 837 p. : ill.


 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului
25

25. Imunodeficienţa primară de tip umoral - diagnostic şi tratament : (Materiale metodice) / Lucia Andrieş, Ninel Revenco, Valentina Stratan [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 56 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

26. Primary humoral immunodeficiency - diagnostics and treatment : (guidance) / Lucia Andrieş, Ninel Revenco, Victoria Sacară [et al.] ; PI "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 53 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

27. Algoritmul de diagnostic al maladiilor alergice asociate invaziei parazitare : (Recomandări metodice) / Lucia Andrieş, Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015. - 23 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28

28. Particularităţile etiopatogenetice, epidemiologice şi clinico-evolutive ale maladiilor alergice asociate invaziei helminto-parazitare la populaţia Moldovei : (Materiale metodice) / Lucia Andrieş, Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015. - 40 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29

29. Dobreanu, Minodora. Biochimie clinică : Implicaţii practice. Vol. 2 / Minodora Dobreanu. - Ed. a 3-a. - Târgu-Mureş : University Press, 2015. - 387 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30

30. The basic questions of oncogynecology = Основныевопросыонкогинекологии : Textbook / E. F. Kira, S. P. Sinchikhin, L. V. Stepanyan, O. B. Mamiev = Основныевопросыонкогинекологии : Учебник. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN