Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Bezverhni, Zinaida. Farmacie socială : Indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru studenţii anului 5 / Zinaida Bezverhni ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2014. - 80 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2 

 2. Dicţionarul Bailliere de nursing : pentru nurse şi lucrători în domeniul îngrijirilor de sănătate / editat de Barbara F. Weller ; traducerea şi adaptarea din limba engleză a celei de-a 24-a ediţii: Gabriela Bocec, Cristina Oprea. - [S. l.] : Asociaţia de Nursing din România, 2007?. - 512 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3 

 3. NANDA-I Diagnostice nursing : definiţii şi clasificări, 2007-2008 / Asociaţia de Nursing din România ; traducerea şi adaptarea din limba engleză: Gabriela Bocec, Ecaterina Gulie, Mădălina Manea [et al.]. - Constanţa : EX PONTO, 2008. - 326 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4 

 4. Management şi legislaţie farmaceutică : Practica didactică : Recomandări metodice şi agendă de practică pentru studenţii anului 4, Facultatea de Farmacie / Mihail Brumărel (coord.), Stela Adauji, Svetlana Şcetinina [et al.] ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de Farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 63 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5 

 5. Dogotari, Liliana. Marketing farmaceutic : Recomandări metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 4, Facultatea de Farmacie / Liliana Dogotari, Anatolie Peschin ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Ed. a 2-a. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 152 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

 6. Brug, A. F. van der. Manual de nursing psihiatric / A. F. van der Brug ; traducere şi corecţie: A. E. de Vrede-Filip. - Ermelo : MAD Foundation, 1996. - 303 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7 

 7. Potter, Patricia A.Fundamentals of nursing : Concepts, process, and practice / Patricia A. Potter, Anne G. Perry. - 2nd ed.. - St. Louis : Mosby, 1989. - xxi, 1520 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8 

 8. Pîsla, Mihail. Siguranţa la urgenţe şi dezastre a spitalelor din Republica Moldova : Raport sumar de evaluare / Mihail Pîsla. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 112 p. : tab., diagr.. - Elaborat cu suportul Biroului Regional pentru Europa al OMS


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9 

 9. Standarde de îngrijiri nursing pentru asistente medicale şi moaşe / alcătuitor: Emilia Ungureanu ; Asociaţia de Nursing din Republica Moldova. - Chişinău : Polidanus, 2007. - 319 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10 

 10. Gulie, Ecaterina. Cercetarea în nursing / Ecaterina Gulie, Mădălina Manea ; colaboratori: Gina Dolan, Jim Richardson, Gabriela Bocec. - Craiova : Reprograph, 2008. - 257 p. : il.. - Publicaţie realizată în cadrul proiectului internaţional "Iniţiere în cercetarea nursing şi introducerea cercetării în şcolile de nursing şi practica nursing", realizat sub coordonarea Asociaţiei de Nursing din România


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11 

 11. Bulat, Nicolae. Medicina cea mai nobilă dintre arte = Medicina ars nobilissima : 140 ani de la fondarea Spitalului Raional Soroca, 15 noiembrie 1873 - 15 noiembrie 2013 / Nicolae Bulat = Medicina ars nobilissima. - Chişinău : Universul, 2013. - 304 p. : il., tab.. - Titlul pe coperta: Medicina ars nobilissima


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12 

 12. Dogotari, Liliana. Marketing farmaceutic : Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 4 / Liliana Dogotari ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2014. - 148 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13 

 13. Bocec, Gabriela. Leadership şi management în nursing / Gabriela Bocec, Ecaterina Gulie ; Asociaţia de Nursing din România. - Bucureşti : [s. n.], 2003. - 79 p.

+6


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14 

 14. Management şi legislaţie farmaceutică : Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 4 / Mihail Brumărel (coord.), Vladimir Safta, Stela Adauji [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2014. - 200 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15 

 15. Adauji, Stela. Asistenţă farmaceutică specializată în farmaciile comunitare : Curs de lecţii şi indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru studenţii anului 5 / Stela Adauji, Zinaida Bezverhni, Vitalie Priscu ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2014. - 108 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16 

 16. Adauji, Stela. Sisteme informaţionale în activitatea farmaceutică : Indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru studenţii anului 5 / Stela Adauji ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2014. - 128 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17 

 17. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică : Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 5 / Vladimir Safta (coord.), Mihail Brumărel, Stela Adauji, Liliana Dogotari ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2014. - 44 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18 

 18. Safta, Vladimir. Legislaţie conexă activităţii farmaceutice : Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 4 / Vladimir Safta (coord.), Mihail Brumărel, Stela Adauji ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2014. - 104 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19 

 19. Доготарь, Лилиана. Практика введения в фармацию (по месту жительства) : Учебная практика : Методические рекомендации и дневник практики для студентов 1-го курса, Фармацевтический Факультет / Лилиана Доготарь, Анатолие Пескин, Татьяна Шкиопу ; Под редакцией: Михаил Брумэрел ; Государственный Университет Медицины и Фармации "Николае Тестемицану", Фармацевтический Факультет, Кафедра Социальной Фармации имени Василия Прокопишина. - Кишинэу : [б. и.], 2018. - 40 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20 

 20. Кицан, Елена. Фармацевтическая пропедевтика : Учебная практика : Методические рекомендации и дневник по практике для студентов 2-го курса, Фармацевтический факультет / Елена Кицан, Анатолие Пескин ; под редакцией: Михаил Брумэрел ; Государственный университет медицины и фармации "Николай Тестемицану", Фармацевтический факультет, Кафедра социальной фармации им. Василия Прокопишина. - Кишинэу : [б. и.], 2018. - 78 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21 

 21. Dogotari, Liliana. Internship of initiation in pharmacy : Internship program : Learning guide and internship agenda for students of first year, Faculty of Pharmacy / Liliana Dogotari, Anatolie Peschin, Tatiana Schiopu ; under editorial: Mihail Brumărel ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu", Faculty of Pharmacy, Department of Social Pharmacy "Vasile Procopisin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 40 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22 

 22. Dogotari, Liliana. Stagiul practic de iniţiere în farmacie (la domiciliu) : Practica didactică : Recomandări metodice şi agendă de practică pentru studenţii anului 1, Facultatea de Farmacie / Liliana Dogotari, Anatolie Peschin, Tatiana Schiopu ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 40 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23 

 23. Management and pharmaceutical legislation : Internship program : Learning guide and internship adenda for students of the fourth year, Faculty of Pharmacy / Mihail Brumărel (coord.), Stela Adauji, Svetlana Şcetinina [et al.] ; under editorial: Mihail Brumărel ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Faculty of Pharmacy, Department of Social Pharmacy "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 63 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24 

 24. Chiţan, Elena. Pharmaceutical propaedeutic : Internship program : Learning guide and internship agenda for students of the second year, Faculty of Pharmacy / Elena Chiţan ; edited by Mihail Brumărel ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Faculty of Pharmacy, Department of Social Pharmacy "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 75 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25 

 25. Proceduri de nursing. [Partea 1] / Florica Udma, Maria Stanciu, Matilda Ruxanda [et al.] ; Adociaţia de Nursing. - Constanţa : Ex Ponto, 2008. - 223 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26 

 26. Proceduri de nursing. Partea 2 / Florica Udma, Maria Stanciu, Ecaterina Gulie [et al.] ; Adociaţia de Nursing din România. - Constanţa : Ex Ponto, 2009. - 143 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27 

 27. Chiţan, Elena. Propedeutica farmaceutică : Practica didactică : Recomandări metodice şi agendă de practică pentru studenţii anului 2, Facultatea de Farmacie / Elena Chiţan ; sub redacţia: Mihail Brumărel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacie socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 77 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28 

 28. Calalb, Tatiana. Pharmaceutical botany : Practical guide for laboratory works / Tatiana Calalb, Anatolie Nistreanu ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Department of pharmacognosy and pharmaceutical botany. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 304 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN