Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

 

 

1

1. Bernaz, Emilian. Primary examination at the scene : Methodical guidelines for first year students / Emilian Bernaz ; Public Institution State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 40 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

2 

 2. Baciu, Gheorghe. Personalităţi notorii ale neamului : 140 de destine / Gheorghe Baciu ; consultant istoric: Ion Valer Xenofontov ; redactor: Ana Manole. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 304 p. : il., fot.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3 

 3. Hematologie clinică / sub redacţia: Anca Roxana Lupu, Ana Maria Vlădăreanu, Daniel Coriu. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2017. - 201 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

 4. Biochimie medicală. Partea 1 / coordonatori: Valeriu Atanasiu, Maria Mohora, Carmen Duţă [et al.]. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2017. - 179 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5 

 5. Leah, Corina. Public Health and the Quality of Environmental Factors in the Republic of Moldova : Master Thesis : 42 - Natural Sciences : Master Program: Environmental management / Corina Leah ; scientific leader: Vitalie Sochircă ; Moldova State University, Faculty of Biology and Pedology, Department of Soil Sciences, Geography, Geology, Silviculture and Design. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 104 p. : fig., tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6 

 6. Bernaz, Emilian.Chest pain and cardiopulmonary resuscitation : Methodical guidelines for first year students / Emilian Bernaz ; Public Institution State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Pontos, 2017. - 48 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7 

 7. Diagnosticul timpuriu al leziunilor şi stărilor precanceroase orale / C. Năstase, A. Terehov, Gh. Nicolau [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Stomatologie. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 32 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8 

 8. Sîrbu, Sofia.Culegere de teste : (pentru studenţii Facultăţii Stomatologie la disciplinele Odontologie, Parodontologie şi Patologie orală) / Sofia Sîrbu, Sergiu Ciobanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Stomatologie, Catedra de odontologie, parodontologie şi patologie orală. - Chişinău : Medicina, 2018. - 267 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9 

 9. Pavan-Langston, Deborah. Manual of ocular diagnosis and therapy / Deborah Pavan-Langston. - 6th ed.. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2008. - xiii, 533 p. : ill.. - (Spiral manual ). - Index: p. 497-533


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10 

 10. Daniliuc, Natalia.Etapele întâlnirii medic-pacient : Ghid metodologic pentru studenţi la lucrarea practică în cadrul disciplinei Psihologia medicală = Stages of the doctor-patient encounter : Methodological guide for students for the practical work within the subject Medical psychology / Natalia Daniliuc ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Management şi psihologie = Stages of the doctor-patient encounter : Methodological guide for students for the practical work within the subject Medical psychology. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 20 p.+20 p.. - Carte-valet


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

11 

 11. Brooks, Clifford W..System for ophthalmic dispensing / Clifford W. Brooks, Irvin M. Borish. - 3rd ed.. - St. Louis : Butterworth-Heinemann, : Elsevier, 2007. - xx, 665 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

 12. Daniliuc, Natalia.Iatrogeniile. Tipuri şi metode de prevenire a iatrogeniilor : Ghid metodologic pentru studenţi la lucrarea practică în cadrul disciplinei: Psihologia medicală = Iatrogenies. Types and methods of iatrogeny prevention : Methodological guide for students for the practical work within the subject: Medical Psychology / Natalia Daniliuc, Constantin Eţco ; Instituţia publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Management în Psihologie = Iatrogenies. Types and methods of iatrogeny prevention : Methodological guide for students for the practical work within the subject: Medical Psychology. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 21 p.+19 p.. - Carte-valet


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

13 

 13. Papilian, Victor.Anatomia omului. Vol. 1 : Aparatul locomotor / Victor Papilian. - Ed. a 12-a /revizuită integral de: Ion Albu, Alexandru Vaida. - Bucureşti : ALL, 2014. - viii, 272 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14 

 14. Персин, Леонид Семенович. Стоматология детского возраста : Учебник / Л. С. Персин, В. М. Елизарова, С. В. Дьякова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Медицина, 2008. - 640 с. : ил.. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15 

 15. Клинические методы диагностики функциональных нарушений зубочелюстной системы : Учебное пособие / И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнов, М. М. Антоник, А. А. Ступников. - 2-е изд.. - Москва : МЕДпресс-информ, 2008. - 112 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16 

 16. Chirurgia în semne şi simptome / sub redacţia: Dorel Firescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. - 570 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

 17. Dinu-Pîrvu, Cristina Elena.Termodinamică chimică şi biologică / Cristina Elena Dinu-Pîrvu, Iulian Vanghelie. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2018. - 268 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

 18. Curs de biofizică / Irina Băran, Octavian Călinescu, Diana Ionescu [et al.]. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2017. - 176 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19 

 19. Curs de obstetrică, ginecologie şi neonatologie / Andreea Ruxandra Albu, Elena-Simona Albu, Dinu-Florin Albu [et al.] ; coordonatori: Elvira Brătilă, Monica Cîrstoiu, Gheorghe Peltecu [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2017. - 391 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20 

 20. Терапевтическая стоматология : Учебник : в 3 ч.. Ч. 2 : Болезни пародонта / под редакцией Г. М. Барера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21 

 21. Baciu, Gheorghe.Manual de anatomie şi morfologie sportivă / Gheorghe Baciu ; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 408 p. : il.. - Indice alfabetic: p. 396-403


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22 

 22. Лебеденко, Игорь Юлиевич. Функциональные и аппаратурные методы исследования в ортопедической стоматологии : Учебное пособие / И. Ю. Лебеденко, Т. И. Ибрагимов, А. Н. Ряховский. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2003. - 128 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23 

 23. Рабинович, С. А.. Обезболивание в стоматологии : Учебно-методическое пособие для студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов РФ / С. А. Рабинович, Е. Н. Анисимова, Л. А. Аксамит. - [Б. м.] : [б. и.], 2014. - 129 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24 

 24. Railean, Elena. Managementul proiectului : dezvoltare profesională şi instituţională / Elena Railean ; redactor: Roxana Demetra Stratulat. - Iaşi : Lumen, 2017. - 134 p. : fig., tab.. - (Dezvoltare socială ). - Anexe: p. 120-128. - Glosar: p. 131-134


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN