Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

 1. Handbook of health research methods : Investigation, measurement and analysis / edited by Ann Bowling and Shah Ebrahim. - New York : Open University Press, 2005. - 628 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

 2. Magnell, Marie. Guide to challenge driven education : ECE Teaching and Learning in Higher Education no 1 / Marie Magnell, Anna-Karin Högfeldt ; editor: Marie Magnell. - [S. l.] : Edita Bobergs, 2015. - 85 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

 3. Profesorul universitar, doctor habilitat în filosofie Teodor N. Ţîrdea la 80 de ani : Biobibliografie / alcătuitor: Ion Banari ; ediţie îngrijită de Vitalie Ojovanu ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 194 p.. - (Savanţi iluştri )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

 4. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 = Evaluation Report of the implementation of the National Programme to ensure gender equality for years 2010-2015 / alcătuitori: Valentina Bodrug-Lungu, Ina Triboi, Eugenia Ganea = Evaluation Report of the implementation of the National Programme to ensure gender equality for years 2010-2015. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 122 p. + 124 p.. - Carte-valet


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

 5. Matcovschi, Sergiu C. O filă pierdută din preistoria Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (Institutul de Medicină din Kislovodsk) / Sergiu Matcovschi. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 43 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

 6. Filosofia medicinei: (cu elemente de bioetică medicală) : Suport de curs / autori: V. Ojovanu, I. Banari, A. Eşanu [et al.] ; coordonator: Vitalie Ojovanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova. - Chişinău : Medicina, 2017. - 120 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

 7. Catrinici, Rodica. Colul uterin în contextul iniţierii travaliului : Elaborare metodică / Rodica Catrinici, Valentin Friptu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică şi ginecologie nr. 1. - Chişinău : Medicina, 2017. - 58 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

 8. Catrinici, Rodica. Sarcina suprapurtată : Elaborare metodică / Rodica Catrinici, Valentin Friptu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică şi ginecologie nr. 1. - Chişinău : Medicina, 2017. - 44 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

 9. Rienecker, Lotte. The good paper : A handbook for writing papers in higher education / Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen ; with contributions by Signe Skov. - Frederiksberg C : Samfundslitteratur, 2013. - 382 p. : tab.. - Index: p. 373-379


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

 10. Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases) : Study guide for 4th course students / edited by Svitlana Smiyan. - 2nd ed., rev.. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2015. - 474 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

 11. Principles of internal medicine (cardiology, rheumatology, nephrology) : Study guide for 5th course students / edited by Svitlana Smiyan. - 2nd ed., rev. and enl.. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2016. - 397 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

 12. Schwartz, Steven H.. Visual perception : a clinical orientation / Steven H. Schwartz. - 5th ed.. - New York : McGraw-Hill Education, 2017. - 427 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

 13. Rabbetts, Ronald B.. Bennett & Rabbetts' clinical visual optics / Ronald B. Rabbetts. - 4th ed.. - Edinburgh ; New York : Butterworth Heinemann, : Elsevier, 2007. - xiv, 470 p. : ill. + CD-ROM


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

 14. Keating, Michael P.. Geometric, physical, and visual optics / Michael P. Keating. - 2nd ed.. - Boston : Butterworth-Heinemann, . - xvi, 613 p. : ill.. - Includes index


click aici peentru vizualizarea cuprinsului

16

 15. Медицинские анекдоты из коллекции профессора С. К. Матковского / составитель: С. К. Матковский. - Кишинэу : [б. и.], 2014. - 160 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

 16. Farmaco- şi fitoterapia în dermatovenerologie / M. Beţiu, V. Gonciar, C. Scutari, V. Cazacu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 192 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

 17. Vudu, Lorina. Hipotiroidia primară : (aspecte clinico-patogenice, diagnostice şi terapeutice) / Lorina Vudu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 192 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

19

 18. Informatică medicală şi biostatistică : Curs unic pentru studenţi / coordonator: Luminiţa Iliuţă ; colaboratori: Eugenia Panaitescu, Marius Rac-Albu, Elena Poenaru [et al.]. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2017. - 244 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

 19. Olteanu, Dan. Gastroenterologie : Manual terapeutic. Vol. 1 / Dan Olteanu, Mihail Radu Voiosu. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2013. - 273 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

21

 20. Olteanu, Dan. Gastroenterologie : Manual terapeutic. Vol. 2 / Dan Olteanu, Mihail Radu Voiosu. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2014. - 620 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

22

 21. Curs de pediatrie pentru studenţi. Vol. 1 / coordonator: Doina Anca Pleşca. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2017. - 292 p. : il.


click aici penru vizualizarea cuprinsului

23

 22. Curs de pediatrie pentru studenţi. Vol. 2 / coordonator: Doina Anca Pleşca. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2017. - 282 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

 23. Badea, Radu. Ultrasonografia în practica clinică / Radu Ion Badea ; în colaborare cu: Monica Platon Lupşor, Lidia Ciobanu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2016. - 728 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25

 24. Reumatologie : Curs universitar / coordonator: Ruxandra Ionescu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Facultatea de Medicină. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2017. - 464 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

 25. Curs de cardiologie : Anul 4 / Cătălina Andrei, Anamaria-Georgiana Avram, Lucian Axente [et al. ] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Facultatea de Medicină. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2016. - 511 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

 26. Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului : [manual] / aut.: Balan Valerian, Sava Parascovia, Calalb Tatiana [et al.] ; coord.: Balan Valerian, Dodică Dmitri ; AO Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA). - Chişinău : [s. n.], 2017. - 434 p. : fig., tab.. - Anexe: p. 396-431. - Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

28

 27. Культура ягодных кустарников и земляники / Валериан Балан, Парасковья Сава, Татьяна Калалб [и др.] ; координаторы: Валериан Балан, Дмитрий Додика. - Кишинев : [б. и.], 2017. - 454 c. : ил., табл.


click aici pentru a vizualiza cuprinsul

29

 28. Marketingul îngrijirilor de sănătate : Curs universitar / Victor Lorin Purcărea, Iuliana-Raluca Gheorghe, Horia Marius Vîrgolici [et al.] ; coordonator: Victor Lorin Purcărea. - Ed. a 3-a, rev. şi ad.. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2017. - 151 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN