Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Histologie, citologie şi embriologie : Suport de curs / colectivul de autori: E. Onea, L. Şaptefraţi, V. Rîvneac [et al.] ; sub redacţia: Emilian Onea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017. - 306 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

 2. Comunicare şi comportament în medicină : (cu elemente de bioetică) : Suport de curs / V. Ojovanu, I. Banari, A. Eşanu, V. Federiuc [et al.] ; coordonator: Vitalie Ojovanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova. - Chişinău : Medicina, 2016. - 220 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

 3. Cotelea, Tamara. Grupa compuşilor toxici, care se izolează din materialul biologic prin antrenare cu vapori de apă : (recomandări metodice pentru studenţii anului 4) / Tamara Cotelea, Lidia Simonov ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică. - Chişinău : Medicina, 2017. - 45 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

 4. Pisarenco, Nadejda.Corelaţii clinico-radiologice a proceselor infiltrativ-pneumonice tuberculoase în cadrul DOTS : Monografie / Nadejda Pisarenco. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 113 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

 5. Moşin, Veaceslav. Infecţii ginecologice şi obstetricale / Veaceslav Moşin ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Lexon-Prim, 2017. - 1097 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

6

 6. Практическое руководство по планированию семьи : для акушеров-гинекологов и семейных врачей / авторы-составители: Е. В. Гладун, В. Н. Мошин, С. А. Гроппа [и др.] ; Научно-Исследовательский Институт Охраны Здоровья Матери и Ребенка ; Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану ; Ассоциация планирования семьи Молдовы. - Кишинев : [б. и.], 2001. - 296 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

7

 7. Screeningul şi diagnosticul genetic prenatal / Veaceslav Moşin, Alina Hotineanu, Olga Cerneţchi [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 60 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

 8. Tulburările de anxietate : Protocol clinic naţional : PCN-278 / elaborat de colectivul de autori: Anatol Nacu, Mircea Revenco, Ghenadie Curocichin [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 79 p.. - (Protocol clinic naţional ; 278 )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

 9. Depresia : Protocol clinic naţional : PCN-255 / elaborat de colectivul de autori: Anatol Nacu, Mircea Revenco, Ghenadie Curocichin [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 68 p.. - (Protocol clinic naţional ; 255 )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

 10. Schizofrenia, primul episod psihotic : Protocol clinic naţional : PCN-255 / elaborat de colectivul de autori: Anatol Nacu, Mircea Revenco, Jana Chihai [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 88 p.. - (Protocol clinic naţional ; 9 ). - Pe foaia de titlu este greşit numărul protocolului (PCN-255). Numărul adevărat al protocolului "Schizofrenia..." este PCN-9


click aici pentru vizualizarea cuprinsului 

11

 11. Planificare familială : pentru uzul medicului obstetrician-ginecolog şi al medicului de familie / Veaceslav Moşin, Eugen Gladun, Anatol Serbencu [et al.] ; sub redacţia: Veaceslav Moşin ; Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Civitas, 2003. - 256 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN