Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Наследственные болезни : Национальное руководство : краткое издание / под редакцией Е. К. Гинтера, В. П. Пузырева ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. : ил.. - (Национальные руководства )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

2   

2. Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive / Victor Ghicavîi, Ina Pogonea, Ianoş Coreţchi, Lilia Podgurschi. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 356 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului3

 3. Остеопороз : Руководство для врачей / под редакцией О. М. Лесняк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 464 с. : ил.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

4 

 4. Zurabyan, Sergey. Fundamentals of bioorganic chemistry : Textbook for medical students / S. E. Zurabyan. - Moscow : GEOTAR-Media, 2017. - 304 p. : ill.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

5 

 5. Cum procedăm în...? : (călăuză părinţilor) : [Îndrumar farmacoterapeutic] / Victor Ghicavîi, Lucia Ţurcan, Ianoş Coreţchi, Ecaterina Stratu. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 192 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

6 

 6. Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu - nume devenit simbol : 90 de ani de la naştere / Constantin Eţco [alcătuitor şi coordonator] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Epigraf, 2017. - 544 p. : fot.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

7 

 7. Limba română. Limbaj stomatologic : (manual cu suport video) / Argentina Chiriac, Tatiana Trebeş, Aliona Busuioc, Victoria Vîntu ; coordonator: Ion Lupan ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova. - 227 p.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

8 

 8. Урология : Учебник / под редакцией П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева ; Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. : ил.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

9 

 9. Физическая и реабилитационная медицина : Национальное руководство / под редакцией Г. Н. Пономаренко ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с.. - (Национальные руководства )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

10 

 10. Скорая медицинская помощь : Национальное руководство / под редакцией С. Ф. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Минуллина ; Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российское общество скорой медицинской помощи. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с.. - (Национальные руководства )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

11 

 11. Pleşca, Eduard. Pielonefrita acută la bolnavii cu diabet zaharat : (Indicaţie metodică) / Eduard Pleşca ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : Medicina, 2017. - 43 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

12 

 12. Pleşca, Eduard. Îndrumar de stagiu clinic pentru studenţi : (Indicaţie metodică) / Eduard Pleşca ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, Catedra urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : Medicina, 2017. - 31 p.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

13 

 13. Ортопедическая стоматология : Национальное руководство / под редакцией И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского ; Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Стоматологическая ассоциация России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 с. : ил.. - (Национальные руководства )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

14 

 14. Technology and medical equipment / coordinator: Victor Lorin Purcărea ; group of authors: Mircea Udrea, Pompiliu Manea, Dan Pahoni [et al.]. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2013. - 135 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

15 

 15. Health care marketing : University course for 1st year students in "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy / Victor Lorin Purcărea, Consuela-Mădălina Petrescu, Iuliana Raluca Gheorghe, Gheorghe-Dodu Petrescu ; coordinator: Victor Lorin Purcărea. - Bucharest : Carol Davila University Press, 2011. - 105 p.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

16 

 16. Curs de oftalmologie pentru studenţi / coordonator: Alina Popa Cherecheanu. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2017. - 210 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

17 

 17. Anatomia chirurgicală a tubului digestiv / Daniel Ion, Vasile Răzvan Stoian, Alexandra Bolocan [et al.]. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2013. - 153 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

18 

 18. Budai, Mariana. Embriologie : Ghid pentru lucrări practice de microscopie : An 1 : Catedra de anatomie / Mariana Budai, Fl. Filipoiu, E. Tarţa-Arsene ; sub redacţia: Alex T. Ispas. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2006. - 55 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

19 

 19. Budai, Mariana. Embriologie : Ghid pentru lucrări practice de microscopie : An 2 : Catedra de anatomie / Mariana Budai, Fl. Filipoiu, E. Tarţa-Arsene ; coordonator: Alex T. Ispas. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2007. - 51 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

20 

 20. Course of surgery : for the 4th and 5th year students. Vol. 1 / coordinator: Mircea Beuran ; "Carol Davila" University of Medicine and Parmacy, Bucharest. - Bucharest : Carol Davila University Press, 2016. - viii, 376 p. : ill.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

21 

 21. Course of surgery : for the 4th and 5th year students. Vol. 2 / coordinator: Mircea Beuran ; "Carol Davila" University of Medicine and Parmacy, Bucharest. - Bucharest : Carol Davila University Press, 2016. - viii, 376 p. : ill.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

22 

 22. Травматология : Национальное руководство : Краткое издание / под редакцией Г. П. Котельникова, С. П. Миронова ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 528 с. : ил.. - (Национальные руководства )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

23 

 23. Anatomy - the limbs : Practical sessions : Handbook for foreign students / G. Lupu, F. Terteliu, E. Tarta [et al.]. - Bucharest : "Carol Davila" University Press, 2010. - 143 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

24 

 24. Циммерман, Яков Саулович. Гастроэнтерология / Я. С. Циммерман. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 816 с. : ил.. - (Библиотека врача-специалиста. Гастроэнтерология. Терапия )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

25 

 25. Cazuri clinice de psihologie medicală şi psihosomatică / sub redacţia: Ovidiu Popa-Velea. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2016. - 130 p.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

26 

 26. Prada, Gabriel-Ioan. Geriatrie şi gerontologie : Aspecte conceptuale / Gabriel-Ioan Prada. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2014. - 223 p.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

27 

 27. Groppa, Stanislav. Katatraumatismele craniocerebrale asociate / S. Groppa, R. Postolache, V. Burunsus. - Chişinău : [s. n.], 2012. - 182 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

28 

 28. Antropologie medicală : Elemente introductive / Adina-Brînduşa Baciu, Laura-Oana Stroică, Adin-Daniel Robe, Alexandru Teodor Ispas. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2017. - 133 p.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

29 

 29. Sinescu, Crina. Bolile aparatului cardiovascular / Crina Sinescu. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2005. - 284 p.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

30 

 30. Sinescu, Ioanel. Cancerul renal cu extensie venoasă / Ioanel C. Sinescu, Constantin V. Gîncu, Cristian I. Surcel. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2011. - 302 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

31 

 31. Popovici, Liliana. Dicţionar farmaceutic / Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Lăcrămioara Ochiuz ; prefaţă de Valeriu Rusu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Polirom, 2014. - 943 p. : il.. - (BIOS )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

32 

 32. Popovici, Iuliana. Tehnologie farmaceutică. Vol. 1 / Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. - Ed. a 4-a. - Iaşi : Polirom, 2017. - 720 p. : il.. - (Bios )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

33 

33. Popovici, Iuliana. Tehnologie farmaceutică. Vol. 2 / Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa ; prefaţă de Victor Stănescu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2017. - 1072 p. : il.. - (BIOS )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

 
34 

 34. Popovici, Iuliana. Tehnologie farmaceutică. Vol. 3 / Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa ; prefaţă de Victor Stănescu. - Ed. a 2-a. - Iasi : Polirom, 2017. - 848 p. : il.. - (BIOS )


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

35 

 35. Popescu, Valeriu. Actualităţi în pediatrie. Vol. 1 / Valeriu Popescu. - Bucureşti : Amaltea, 2008. - 519 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

36 

 36. Popescu, Valeriu. Actualităţi în pediatrie. Vol. 2 / Valeriu Popescu. - Bucureşti : Amaltea, 2008. - xii, 499 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

37 

 37. Biofizică medicală : Lucrări practice, demonstraţii, exerciţii / Dumitru Croitoru, Natalia Gubceac, Victor Vovc [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra fiziologia omului şi biofizică. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 240 p. : il.


click pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN