Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Florea, Vasile. Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale / Vasile Florea. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 70 p.. - Conţine stenograma şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul USM : susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în drept a dlui Florea Vasile


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

2 

 2. Андреев, Василий Николаевич. Реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани / В. Н. Андреев, И. В. Цыбырнэ, Г. Г. Безу. - Кишинев : [б. и.], 2017. - 412 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

3

 

3. Mihu, Ion. Gastroenterologia pediatrică : Protocoale clinice naţionale / Ion Mihu, Olga Tighineanu ; Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului. - Chişinău : Pontos, 2015. - 79 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4 

 4. Protopop, Svetlana. Lipoproteinele plasmatice - concepţii contemporane / Svetlana Protopop ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Universul, 2012. - 72 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

5 

 5. "Health Technology Management", international conference (3 ; 2016 ; Chisinau). 3rd International Conference Health Technology Management, october 6-7, Chisinau, Moldova : Book of abstracts / editor: Victor Sontea ; responsible for edition: Serghei Railean ; Technical University of Moldova ; Moldovan Society of Biomedical Engineering ; State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemitanu". - Chişinău : Pontos, 2016. - 134 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

6 

 6. Vaughan & Asbury’s general ophthalmology / edited by Paul Riordan-Eva, Emmett T. Cunningham Jr.. - 18th ed.. - New York : McGraw-Hill Medical, 2011. - xiii, 492 p. : ill.. - (Lange medical book )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

7   

7. Essential obstetrics and gynaecology / edited by Ian Symonds, Sabaratnam Arulkumaran. - 5th ed.. - Edinburgh : Churchill Livingstone, : Elsevier, 2013. - x, 437 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8 

 8. Suman, Serghei. Instrumentarul chirurgical : (ghid practic) / Serghei Suman, Ala Suman, Boris Topor ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie [et al.]. - Chişinău : Medicina, 2016. - 110 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

9 

 9. Adauji, Stela. Estimarea necesităţilor de opioide utilizate în îngrijirea paliativă : Recomandări metodice / Stela Adauji ; contribuţii: Valerian Isac, Liliana Gherman, Vadim Pogoneţ, Andrei Bradu. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 19 p.. - Elaborat în cadrul proiectului "Controlul durerii cronice severe prin accesul adecvat la medicaţia cu opioide în Republica Moldova" realizat de Asociaţia Naţională pentru Tratament Paliativ


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

10 

 10. Accesibilitatea şi disponibilitatea la analgezicele opioide în Republica Moldova: impedimente legale şi regulatorii / elaborat de Ludmila Topchin. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 79 p.. - Elaborat în cadrul proiectului "Controlul durerii cronice severe prin accesul adecvat la medicaţia cu opioide în Republica Moldova" implementat de Asociaţia Naţională pentru Tratament Paliativ


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

11   

11. Tcaciuc, Angela. Hipertensiunea arterială : (etiopatogenie, diagnostic şi tratament) / Angela Tcaciuc, Livi Grib ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 62 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12 

 12. Tcaciuc, Angela. Tratamentul hipertensiunii arteriale în situaţii speciale şi în urgenţe hipertensive : Elaborare metodică pentru studenţi / Angela Tcaciuc ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 39 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

13 

 13. Botnaru, Victor. Fibroza pulmonară idiopatică : Recomandări metodice / Victor Botnaru, Oxana Munteanu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de pneumologie şi alergologie. - Chişinău : Bons Offices, 2017. - 42 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

14 

 14. Clinical cases in clinical pharmacology / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Lucia Podgurschi [et al.] ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy, Pharmacology and Clinical Pharmacology Department. - Chişinău : Medicina, 2017. - 186 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

15 

 15. Cojocaru-Toma, Maria. Produse vegetale şi fitopreparate din Republica Moldova : Compendiu pentru lucrări de laborator la Farmacognozie / Maria Cojocaru-Toma ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie. - 330 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

16 

 16. Şciuca, Svetlana. Factorii de risc şi etiopatogenici în evoluţia şi controlul astmului bronşic la copii : Monografie / Svetlana Şciuca ; colab.: Rodica Selevestru [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016. - 260 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

17 

 17. Îngrijiri paliative la copil : Protocol clinic naţional : PCN-279 / elaborat de colectivul de autori: Ornelia Ciobanu, Natalia Lisiţa, Andrei Bradu [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova ; Asociaţia Naţională de Tratament Paliativ ; Fundaţia SOROS, Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 48 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

18 

 18. Ghid practic de nursing în pediatrie / trad.: Cristina Solomon. - Bucureşti : ALL, 2016. - 487 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

19 

 19. Suman, Serghei. Peretele anterolateral al abdomenului : hernii în termeni, noţiuni, eponime, clasificări şi teste / Serghei Suman, Ala Suman ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 260 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

20 

 20. Farmacologie clinică : Ghid cazuri clinice / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Gheorghe Guşuilă [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică. - Chişinău : Medicina, 2017. - 190 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

21 

 21. Raevschi, Elena. Mortalitatea cardiovasculară prematură în Republica Moldova : Monografie / Elena Raevschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 162 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

22 

 22. Profilaxia şi metafilaxia în litiaza renală / sub redacţia: Cătălin Pricop, Dan Mischianu, Viorel Bucuraş, Alin Cumpănaş. - Iaşi : Pim, 2016. - 348 p. : il. + 1 CD-ROM


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

23 

 23. International handbook on adolescent health and development : The public health response / editors: Andrew L. Cherry, Valentina Baltag, Mary E. Dillon. - Cham : Springer, 2017. - 537 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

24 

 24. Tratat de terapie intensivă pediatrică / sub redacţia: Constantin N. Iordache, Alina-Costina Luca. - Bucureşti : Editura Medicală, 2016. - xii, 1194 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

25 

 25. Strange and Schafermeyer's pediatric emergency medicine / ed.: Robert Schafermeyer, Milton Tenenbein [et al.]. - 4th ed.. - New York : McGraw-Hill, 2015. - xxi, 869 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

26 

 26. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacia clinică / V. Gonciar, C. Scutari, V. Cazacu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra farmacologie şi farmacie clinică. - Chişinău : Medicina, 2017. - 125 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27 

 27. Friptuleac, Grigore. Igiena instituţiilor medico-sanitare : (Curs) / Grigore Friptuleac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017. - 65 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

28 

 28. Sîrbu, Sofia. Erori de diagnostic şi tratament în terapia stomatologică / Sofia Sîrbu, Sergiu Ciobanu ; redactor: Nicolae Fruntaşu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Stomatologie. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 98 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN