Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Tihon, Aliona. Air hygiene / Aliona Tihon ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, General Hygiene Department. - Chişinău : Medicina, 2017. - 90 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

2 

 2. Гуцу, Евгений. Общая хирургия и семиология : Краткий курс лекций для студентов 3-го курса медицинского факультета №1 / Е. Гуцу, Д. Касьян ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Кафедра общей хирургии и семиологии №3. - Кишинев : Medicina, 2017. - 139 c.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3 

 3. Dumbrăveanu, Ion. Disfuncţiile sexuale masculine. Disfuncţia erectilă şi dereglările de ejaculare : Indicaţii metodice / Ion Dumbrăveanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017. - 31 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

4 

 4. Dumbrăveanu, Ion. Noţiuni de sexologie. Sănătatea sexuală şi sănatatea umană : Indicaţii metodice / Ion Dumbrăveanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017. - 30 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

5 

 5. Ghidirim, Gheorghe. Nicolae Anestiadi - un nume etern : Centenar (1916-2016) / Gheorghe Ghidirim, Romeo Şcerbina ; Asociaţia Chirurgilor "Nicolae Anestiadi" din Republica Moldova ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie nr.1 "Nicolae Anestiadi". - Chişinău : Tehnica-Info, 2016. - 251 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

6

 6. General surgery and semiology : Lecture support for 3rd-year students, faculty of Medicine nr. 2 / E. Guţu, D. Casian, V. Iacub, V. Culiuc ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of General Surgery and Semiology. - 2nd ed.. - Chişinău : Medicina, 2017. - 127 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

7 

 7. Ţurcanu, Adela. Hepatopatii non-virale : Reflecţii şi percepţii / Adela Ţurcanu ; în colaborare cu: Lucia Andrieş, Cristina Mambet ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016. - 228 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

8 

 8. Moşin, Veaceslav. Hiperhomocisteinemia şi patologia reproductivă : îndrumare metodică / Veaceslav Moşin, Elena Visternicean, Adrian Creţu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 28 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

9 

 9. Bernaz, Emilian. Antibiotics supply, use and antimicrobial resistance in hospitals : Antibiotics providing, consumption and antimicrobial resistance in hospitals / Emelian Bernaz. - Saarbrucken : LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 155 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

10 

 10. Belev, Nicodim. Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar (sindromul Lynch) : Îndrumări metodice pentru studenţii anului V Facultatea de Medicină şi pentru rezidenţi / Nicodim Belev, Nicolae Ghidirim ; IMSP Institutul Oncologic din Moldova ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2015. - 40 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

11 

 11. Vasilescu, Cătălin. Splina. De la laparoscopie la chirurgia robotică şi înapoi / Cătălin Vasilescu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2016. - 207 p. : il


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

12 

 12. Белев, Никодим. Синдром наследственного неполипозного колоноректального рака (синдром Линча) : Методические рекомендации для студентов V курса Лечебного Факультета и резидентов / Никодим Белев, Лилия Бакалым ; Институт Онкологии Молдовы ; Государственый Медицинский и Фармацевтический Университет им. Николая Тестемицану. - Кишинев : Medicina, 2015. - 40 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13 

 13. Leabu, Mircea. Biomembranele, unitate în diversitate. Vol. 1 / Mircea Leabu, Marina Tamara Nechifor. - Bucureşti : Amaltea, 2014. - 157 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

14 

 14. Morari, Lilia. Psychology of family medicine system / Lilia Morari, Grigore Buşoi. - Bucharest : Public Health Institute, 2002. - 204 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15 

 15. Простомолотов, Валерий Федорович. Пограничная психиатрия : Психические и поведенческие расстройства непсихотического уровня / В. Ф. Простомолотов ; Одесский Национальный Универститет им. И. И. Мечникова ; Институт Инновационного и Последипломного Образования. - Одесса : Апрель, 2016. - 455 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

16 

 16. Guriţencu, Ilie. Inervaţia fasciilor capului / Ilie Guriţencu ; coordonatori: Cătălin J. Iov, Tatiana Iov. - Constanţa : Nautica, 2017. - 154 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

17 

 17. Диагностика и хирургическое лечение неспецифического гематогенного остеомиелита позвоночника / Ветрилэ С. Т., Морозов А. К., Кулешов А. А., Колбовский Д. А.. - Москва : [б. и.], 2012. - 191 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN