Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Donaţie de carte oferită de dl Valeriu Covaliu, conf. univ., dr. med.!

la .

 

 

Donaţie de carte oferită de dl Valeriu Covaliu,

conf. univ., dr. med.


 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală aduce sincere mulţumiri dlui V. Covaliu, conf. univ., dr. med. pentru completare la donaţia de carte - Colecţia Perlin-Covaliu (29 exemplare).

Colecţia Perlin-Covaliu include publicaţii valoroase din domeniul anatomiei şi ştiinţelor morfologice, editate în limbile franceză, germană, engleză, rusă etc., în secolele XIX-XX. Pe cărţi este aplicat Ex Libris-ul ştampilă persoană „Dr. Valeriu Covaliu. conf. universitar. anatomie”.

O valoare deosebită prezintă tratatele şi atlasele de anatomie umană, anatomie topografică, manuale şi tratate de anatomie microscopică (histologie). Dintre publicaţiile primite recent menţionăm:

Valori bibliofile din domeniul anatomiei

editate în sec. XIX:


 

petit atlas

 


Masse, J-N. Petit atlas complet d’ anatomie descriptive du corps humain. – Quatrieme edition. – Paris: J.B. Bailliere, 1852. – 112 p., 34 p.

 

“Micul atlas complet de antomie descriptivă a corpului uman” de Masse, Joseph Nicolas (1801-). Publicaţia conţine numeroase ilustraţii. 

anatom topograficaTillaux, P. Руководство къ топографической анатомiи въ примененiи къ хирургии / под ред.: А.С. Таубер. – С.-Петербургъ: Издание К. Л. Риккера, 1896. – 1189 с. 

 

“Ghid de anatomie topografică cu aplicare în chirurgie” de Paul Jules Tillaux (1834-1904) – chirurg şi anatomist francez, professor la facultatea de medicină din Paris, membru şi preşedinte al Academiei de Medicină.

 

Publicaţia este tradusă din limba franceză, sub red. medicului A.S. Tauber. Conţine ca anexe dicţionar de termini medicali rus-latin şi indice alfabetic al termenilor anatomici. 


zoologie

 

 

Мензбира, М. А. Введение въ изученiе зоологiи и сравнительной анатомии. – Второе, перераб. изд.  Москва: И.Н. КушнеревъиКо. 1897. – 347 с.

 

“Introducere în studiul zoologiei şi anatomiei comparate” de Menzbir Mihail A. (1855-1935) – zoolog şi zoogeograf rus, întemeietorul ornitologiei ruse, membru al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, profesor emerit al Universităţii din Moscova, rector al Universităţii din Moscova (1917-1919).

 

În lucrare este descrisă structura şi divizarea celulelor vii, organizarea celor mai simple animale, sunt descrise ţesuturile organismelor etc.

Publicaţia conţine numeroase ilustraţii.


 

anatomia omuluiАтлас по анатомiи человeка. Часть первая. Кости, суставы, связки. / сост.: Вернеръ Шпательтегольцъ. – Москва: И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1907. – 235 с.

 

„Atlas de anatomia omului” sub redacţia lui Werner Spalteholz (1862-1940) – anatomist german, profesor al Universitatii din Leipzig, custode al Muzeului de anatomie; cu contribuţia profesorului de anatomie al Universităţii din Leipzig Wilhelm His (1831-1904).

 

Prima parte al ediţiei conţine descrierea oaselor, articulaţiilor, ligamentelor.

Publicaţia este bogat ilustrată.  


 

anatomia intestinului rectСтарков, А. Анатомия прямой кишки и мышцъ, имеющихъ къ ней отношение. Том 1. – Москва: Издание Автора, 1912. – 519 с.

 

“Anatomia intestinului rect şi a muschilor” de    A. Starkov (1874-1927) – biolog rus şi ucrainean, cercetător în domeniul anatomiei şi medicinei, profesor, întemeietorul Şcolii de Anatomie din Ucraina, academician al Academiei de Ştiinţe din Ucraina. Este lucrarea cea mai renumită a lui A. Starkov, ediţie fundamentală în 2 volume, a fost decernată cu premiul anatomic „P. A. Zagorskii”.

 

Publicaţia conţine numeroase ilustraţii. click aici pentru a vizualiza lista de cărțiBook-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN