Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Platforma PRIMO – spaţiul informaţional academic unic

la .

Stimate utilizator,

fii în pas cu Biblioteca ta, utilizează platforma PRIMO!


Graţie Proiectului „Servicii Informaţionale Moderne pentru Studii de Calitate”, scopul căruia este 12
îmbunătățirea calității studiilor superioare în Republica Moldova, inclusiv și a celor medicale, Biblioteca Ştiinţifică Medicală vă oferă acces la un nou produs de tip discovery and delivery - platforma PRIMO
ExLibris (http://primo.libuniv.md/). Acest produs este rezultatul efortului depus de şapte biblioteci universitare din RM care au decis să acționeze împreună  pentru  atingerea  unui  scop  comun – dezvoltarea  de  idei noi  și inovative  și crearea spațiului informațional academic unic care să conducă la asigurarea operativă a accesului  la  informație  și  la  creșterea  calității  și  relevanței  ofertei  informaționale  a bibliotecilor.

g36516Primo se bazează pe cele mai noi tehnologii de căutare, pe interoperabilitate, pe o arhitectură deschisă şi reprezintă un instrument de descoperire, regăsire şi furnizare a informaţiei, indiferent de suport sau localizare, asigurând utilizatorilor acces operativ şi calitativ la un spectru larg de resurse ale bibliotecii, îmbogăţite cu resurse provenite din surse externe (bazele de date EBSCO, SpringerLink, programul HINARI, AGORA, OARE, FAOSTAT, AGRIS, etc). Avantajul cheie al acestei platforme constă în faptul că sporeşte potenţialul bibliotecilor de a oferi accesul simultan utilizatorilor dintr-un singur punct la o multitudine de resurse informaţionale.


primo

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN