Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Donaţie de carte oferită de dr. habilitat în filosofie, prof. univ. Teodor N. Tîrdea!

la .

Stimaţi utilizatori,


recent, Biblioteca Științifică Medicală a intrat în posesia unei donații de carte Bioetică: teorie şi practică” (74 ex.) pentru care mulțumim dr. habilitat în filosofie, profesor universitar Teodor N. Ţîrdea. În lucrarea de faţă pe baza materialelor ştiinţifice elaborate şi publicate de autor în ultimii 20 de ani în domeniul eticii biologice se realizează o analiză instructiv-didactică a conceptului potterian de bioetică, a originii şi obiectului ei de studiu, a traseelor istorico-naţionale de dezvoltare a acesteia, a principiilor metodologice şi morale, a modelelor socioculturale şi aspectelor eticii viului etc. Un loc aparte în lucrare îi revine examinării bioeticii sociale, implicării acesteia în devenirea şi edificarea bioeticii globale etc., în analiza diverselor probleme ale bioeticii clinice.

     Acest suport de curs este pentru toţi cei interesaţi în evaluarea adecvată a progresului socio-tehnologic actual al dezvoltării admisibile şi durabile a civilizaţiei contemporane.

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN