Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Ion Ababii: biobibliografie

ababii

Prezenta biobibliografie este concepută şi realizată cu prilejul aniversării a 70 de ani ai rectorului IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, dlui Ion Ababii, doctor habilitat, profesor universitar, academician al AȘM.

           Lucrarea cuprinde un volum considerabil de informaţii, fiind însoţită de un articol omagial semnat de Mihail Maniuc, profesor universitar, precum şi de Curriculum vitae, care reflectă date importante despre formarea şi creşterea profesională, domeniile de cercetare, participarea la diverse manifestări şi întruniri ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, funcţiile administrative deţinute şi distincţiile de care s-a învrednicit dl Ion Ababii pe parcursul întregii sale activităţi.


      

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN