Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Donatie de caarte oferită de profesorul universitar Sergiu Matcovschi, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de sinteze clinice

Donație de carte oferită de profesorul universitar Sergiu Matcovschi,

Departamentul Medicină Internă, Disciplina de sinteze clinice


Pofesorul universitar Sergiu Matcovschi, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice Medicale o donație de publicaţii medicale:donatie M

1. Matcovschi, S. O filă pierdută din preistoria Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”. - Chișinău, 2017.- 50 p. (9 ex.)

2. Matcovschi, C. 100 plante de leac. - Chișinău, 2009. - 143 p. (4 ex.)

3. Медицинские анекдоты из коллекции профессора С. К. Матковского. - Кишинэу, 2014. - 160 с. (9 ex.)
Biblioteca Ştiinţifică Medicală aduce sincere mulţumiri

Domnului Sergiu Matcovschi pentru contribuţia

la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii.

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN