Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Masa rotundă: Politici europene ale educaţiei în sănătate.

la .

 Masa rotundă: „Politici  europene ale educației etice în sănătate”


Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu”, Centrul de Informare image-0-02-05-747b9463a74b1b4a0fe7e364537ab5102d2f7ce8d2a1b43a426931b661e5b1d9-VEuropeană, în colaborare cu Catedra Filosofie și Bioetică a USMF „Nicolae Testemițanu”, au organizat joi, 15 decembrie 2016 o masă rotundă cu genericul „Politici  europene ale educației etice în sănătate”. Participanți au fost studenți ai facultății Medicină, anului IV, doctoranzi, angajați ai bibliotecii și Centrului de Informare Europeană, cadre didactice. 

Cuvântul de salut și expunerea generală a manifestării a fost prezentată de către directorul adjunct al bibliotecii, dna Elizaveta Vedean. A fost menționată importanța abordărilor de acest gen într-un cadru interdepartamental și instituțional, fapt ce facilitează înțelegerea nu numai a politicilor educaționale europene în domeniul de sănătate, în cazul dat al celei etice, ci și o asimilare eficientă a programului de studii în etică, etică medicală și bioetică la studenți, rezidenți și doctoranzi. Studenţii au manifestat un interes deosebit vis-a-vis de subiectele abordate.

             Despre importanța abordărilor contemporane ale educației etice  în sănătate a vorbit în continuare dl Vitalie Ojovanu, șef catedră Filosofie și Bioetică care a subliniat că problema educației etice în medicină persistă în spațiul postsovietic, inclusiv și în R.Moldova unde situația e cu totul specială și se simte un deficit de implicare personală și, concomitent, managerială, în cunoașterea și respectarea principiilor bioetice.

             În cadrul evenimentului au fost expuse aspecte actuale din cadrul strategiilor europene în etică și bioetică. Astfel, lect. univ. Ion Banari a vorbit despre principiile etice reflectate în politicile în educație ale UE, evidențiind direcțiile de predilecție ale aplicării valorilor spiritual-morale promovate în strategiile educaționale ale instituțiilor europene. Lect. univ. Victoria Federiuc s-a referit la o altă temă actuală ce vine să elucideze implementarea practică ale respectivelor politici - Managementul eticii în instituțiile de învățământ universitar medical. Alt vorbitor - lect. univ. Daniela Rusnac a propus spre discuție un subiect actual și extrem de solicitat în instituțiile de cercetare și cele universitare - Etica cercetării conform exigențelor Programul cadru al UE pentru Cercetare și Inovare.

             În această manifestare teoretico-practică s-au implicat activ și studenții. Studenta anului IV, facultatea Medicină 1, gr. M1325 Ana Tabarcea a relevat Aspectul moral și etic în medicina psihiatrică incluse în politicile europene, aducând argumente în plus privitor la importanța optimizării actului medical la cel mai vulnerabil contingent de pacienți – cel cu afecțiuni mintale. Ruxanda Cucerenco,  studentă în anul I, facultatea Medicină 1, gr. M1616, a prezentat tema: Comportamentul etic al actorilor implicați în educația din sănătate, în care s-a apreciat rolul nu numai al celor ce sunt responsabili de promovarea cursurilor cu subiecte etice, ci și de contingentul ce urmează să asimileze cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare – medicii, studenții, rezidenții.

             Ulterior s-au derulat discuții interesante sub formă de dialog la subiectele prezentate cât și la ce le ce țin de drepturile omului în educație, toleranța, non-discriminarea, echitatea, etica academică, integritatea academică și plagiatul etc.

             BŞM a oferit certificate de participare şi cărți pentru cei mai activi participanţi.

 

Galeria foto

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN