Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL „VALORI BIBLIOFILE”

la .

 

 

 COPERTE INEDITE ÎN COLECŢIILE SPECIALE

A BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE MEDICALE USMF

„NICOLAE TESTEMIŢANU”

ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL

 „VALORI BIBLIOFILE”

 

13413728 1308801032480951 3663714711972145747 nSimpozionul Ştiinţific Internaţional „Valori Bibliofile” a fost organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în colaborare cu Societatea Ştiinţifică de Bibliofilie şi Ex Libris „Paul Mihail” din Moldova şi Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”. Evenimentul s-a desfăşurat pe data de 15 iunie 2016 în cadrul Zilelor Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu, ediţia a XXV-a.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a participat la simpozion cu comunicarea „Coperte inedite în Colecţiile Speciale a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale USMF „Nicolae Testemiţanu” prezentată de Dna Nona Şoroc, şef Secţie Colecţii Speciale. Prezentarea conţine  descrierea adouă tipărituri deosebit de vechi din Colecţia Koch (Petrus de Abano. Petri Aponensis medici ac philosophi celeberri… . - Venetiis, 1521; Aeginetae, P. Medici insignis opus divinum,… . Basileae, 1532), editate în sec. XVI, care au păstrat coperta originală cu fragmente din manuscrise pe suport din pergament. Exemplarele au fost identificate de cercetătorul ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Alexandru Magola, în timpul expoziţiei care s-a desfăşurat la Muzeul Naţional de Etnografie si Istorie Naturală „Carte rară din Europa: Valori bibliofile din Colecţia R. Koch, sec. XVI-XIX”, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului în perioada 25 septembrie-16 noiembrie, a. 2014.13450729 1308807909146930 7532928549901630584 n

După o examinare mai atentă a expoziţiei, Dl A. Magola a observat printre exemplarele expuse două cărţi mai deosebite. Ambele coperte au fost executate la comandă în atelierele specializate în legarea şi finisarea cărţilor tipărite, potrivit dorinţei posesorilor. Materialul utilizat la realizarea legăturii este mai vechi decât cărţile, din pergament fin, scump, pe care sunt imprimate ornamente aurite. Comunicarea conţine descrierea fizică, starea de conservare al publicaţiilor şi analiza conţinutului copertelor.

La elaborarea materialului au participat: L. Karnaeva, director BŞM USMF „Nicolae Testemiţanu”; N. Şoroc, şef Secţie Colecţii Speciale, BŞM USMF „Nicolae Testemiţanu”; Irina Ciobanu-Suhomlin, prof., dr. în studiul artelor, Catedra Muzicologie, prof. de paleografie muzicală, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; V. Herţa, grafician, lector superior Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din RM; V. Cosovan, şef Secţie Colecţia de Carte Veche şi Rară BNRM; Elena Tuncer, bibliotecar, Centrul de Informare Infomedica nr. 1, BŞMUSMF „Nicolae Testemiţanu”.

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN