Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Masa rotundă “Excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor pentru biblioteci: probleme actuale”.

la .

Masă rotundă

“Excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor

pentru biblioteci: probleme actuale”.


IMG 20140612 100113Pe data de 12 iunie 2014, Biblioteca Științifică Medicală IP USMF "Nicolae Testemițanu" în colaborare cu Secțiunea Biblioteci Universitare a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a organizat masa rotundă cu genericul "Excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor pentru biblioteci: probleme actuale".

Invitat în calitate de formator - reprezentant al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Olga Belei. La masa rotundă au participat 25 de bibliotecari din bibliotecile universitare din RM: Biblioteca Științifică Medicală IP USMF "Nicolae Testemițanu", Biblioteca Științifică a AMTAP, Biblioteca Științifică USARB, Biblioteca Centrală a USM, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă UASM, Biblioteca Științifică UTM, Biblioteca USEFS, Biblioteca UPS "Ion Creangă", Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca și Colecția Ahivă AGEPI. În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuții probleme actuale privind excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor pentru biblioteci. Excepțiile și limitările ar trebui să fie privite ca parte integrantă a bunei funcționări a dreptului de autor, ca un mijloc de sprijinire a inovației, creativității și creșterii economice în toate țările lumii.

În cadrul mesei rotunde a fost abordat subiectul privind asigurarea accesului la informaţie prin prisma viitorului Tratat privind excepţiile şi limitările în domeniul drepturilor de autor şi conexe. Dna Olga Belei, șef Secție Control și Respectarea Legislației, Departamentul Drept de Autor și Drepturi Conexe, AGEPI, a relatat despre lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Comitetului permanent pentru dreptul de autor și drepturile conexe (SCCR), unde au participat peste 170 delegaţi din 95 de state, precum și reprezentanţi ai cca 50 de organizaţii inter- şi non-guvernamentale acreditate. În cadrul evenimentului, Comitetul SCCR a organizat și o masă rotundă cu genericul „Limitările și excepțiile dreptului de autor pentru biblioteci și instituții de învățământ”, organizată de către Federația internațională a asociațiilor bibliotecilor, cu suportul Fundației „eIFL.net” (Informația Electronică pentru biblioteci). Discuțiile au vizat extinderea formatelor de lucru pentru biblioteci și instituții de învățământ de la suporturile materiale la cele electronice.

            Activitatea a fost suplinită de o expoziţie de publicaţii: "Dreptul de autor: aspecte actuale”.

       Loc de desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF "Nicolae Testemiţanu", Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 3, (str. N. Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).


Galeria foto


Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN