Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Atelierul profesional ”Priorități și sarcini ale bibliotecilor medicale din rețea pentru anul 2014”

la .

20131129 101400Pe data de 29 noiembrie 2013, Biblioteca Științifică Medicală IP USMF "Nicolae Testemiţanu" a organizat și a fost gazda atelierului profesional cu genericul ”Priorități și sarcini ale bibliotecilor medicale din rețea pentru anul 2014”, având în calitate de grup-țintă pe bibliotecarii din rețeaua bibliotecilor medicale.

Auditoriului i-au fost propuse două subiecte, care au abordat noile sarcini pentru bibliotecile medicale din țară prin prisma standardelor ”Informare și Documentare. Statistici de bibliotecă” și ”Informare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci”. A fost prezentată și pusă în discuție noua variantă a Raportului statistic 6-C cu privire la activitatea bibliotecii (proiect), elaborat în corespundere cu noile cerințe naționale și internaționale. Nu au lipsit nici aplicațiile practice, la care cei prezenți s-au antrenat în elaborarea unui set de indicatori de performanță pentru evaluarea activității bibliotecilor în care activează.

Un alt subiect al atelierului l-a constituit prezentarea noului site al Bibliotecii Științifice Medicale, lansat în luna octombrie, în cadrul Zilelor IP USMF „Nicolae Testemițanu”, la Conferința științifică anuală a studenților și colaboratorilor, Secțiunea a 13-a. Au fost demonstrate modalitățile de căutare în catalogul electronic online (Web OPAC), accesarea Bibliotecii Electronice Didactice, Analele Științifice, Buletinul intrarilor noi, Expoziții virtuale, e-Resurse, Link-uri utile, serviciile electronice: Întreabă bibliotecarul și Împrumut interbibliotecar. Participanților le-a fost demonstrată baza de date UpToDate,una din resursele asociate cu cele mai bune rezultate bazate pe dovezi, care serveşte drept suport în luarea deciziilor clinice.

Activitatea a fost suplinită cu o expoziție de documente de specialitate, care a reflectat mai multe aspecte ale activității de bibliotecă: dezvoltare colecții, catalogarea documentelor, comunicare colecții, bibliografie și asistență informațională, utilizarea TI, cultura informației, servicii informaționale electronice, accesul deschis la informație, managementul calității etc.

La întrunire au participat 18 bibliotecari din rețea, care au reprezentat bibliotecile instituțiilor de cercetare (Institutul Oncologic, Institutul de Ftiziopneumologie, Institutul de CȘ în domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și a Copilului, Centrul Național ȘP Medicina de Urgență), colegiilor de medicină (Chișinău, Ungheni, Cahul, Bălți), Centrului Național de Sănătate Publică din Chișinău, IMSP Spitalul Clinic Central a Stației Căii Ferate, SCM nr. 1, nr. 4 și de ftiziopneumologie din Chișinău, SCM din Bălți, SR din Hîncești, Leova și Rezina.

Pentru a vizualiza programul, efectuați un click pdfaici202.79 KB.

 

Galerie Foto

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN