Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Ziua Specialistului la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

la .

Ziua Specialistului la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

full text1

La 05 noiembrie 2013, Biblioteca Științifică Medicală a IP USMF “Nicolae Testemițanu” a organizat Ziua Specialistului, devenită deja o tradiţie, la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chişinău.


INN este unica instituţie curativ-profilactică specializată, care asigură asistenţă medicală înalt calificată la etapa de staţionar şi policlinică pacienţilor cu maladii ale sistemului nervos, reprezintă baza ştiinţifică, destinată pentru efectuarea investigaţiilor ştiinţifice, elaborarea şi implementarea în practică a celor mai noi realizări ştiinţifice şi constituie baza clinică de pregătire a cadrelor IP USMF „N. Testemiţanu” şi a Colegiului Republican de Medicină.

În ultimii ani în INN au fost implementate şi se utilizează pe larg un şir de metodologii progresiste de diagnosticare şi tratament: tomografie computerizată cu posibilitatea investigaţiilor vaselor cerebrale, a coloanei vertebrale şi a altor părţi ale scheletului cu reconstrucţia volumetrică tridimensională; Dopplerografia ultrasonografică transcranială a vaselor magistrale cerebrale; electroneuromiografia; electorencefalografia; investigaţii neurooftalmologice ş .a.

full text2

Activitatea de informare organizată de Biblioteca Ştiinţifică Medicală a avut scopul de a informa comunitatea medicală din cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie  privind serviciile şi resursele informaţionale electronice ale Bibliotecii şi la care aceasta oferă acces, precum şi organizarea unei  expoziţii de publicaţii, din colecția BȘM, ce vizează neurologia și neurochirurgia. Expoziţia s-a bucurat de succes în rândul specialiştilor instituţiei, unde au fost expuse cărți, reviste ştiinţifice și protocoale (130 titluri de publicații științifice, 50 titluri de ediții periodice și colecția Koch) din colecţiile Bibliotecii.

A fost prezentat noul site al Bibliotecii şi serviciile electronice oferite: catalogul electronic (Web OPAC), Biblioteca Electronică Didactică, e-resursele (link-uri ale bibliotecilor medicale, bazele de date de profil medical şi farmaceutic, inclusiv programul HINARI, cărți electronice, resurse în acces deschis, programe virtuale, colecția CD/DVD, reviste cu factor de impact), serviciul întreabă bibliotecarul, împrumut interbibliotecar la nivel național și internaţional, expoziţii virtuale etc.

full text1Un interes deosebit specialiştii instituţiei au manifestat atât pentru bazele de date, programul HINARI (Access to Research in Health Programme), cât și pentru colecția Koch (colecția de carte rară care a aparținut lui Richard Koch). Accesul la informaţie relevantă va avea un efect pozitiv în perfecţionarea continuă a specialiştilor şi va contribui la ridicarea stării de sănătate a populaţiei din RM. 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN