Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Structura

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF "Nicolae Testemiţanu" are o structură organizatorică complexă, care este bazată pe structura-cadru a bibliotecii instituţiei de învăţământ superior aprobată de către Colegiul Ministerului Educaţiei (Hotărârea nr. 7. 4/6 din 7 mai 2002) şi corespunde unui model de bibliotecă ştiinţifică.

 • Secţia Dezvoltare Colecţii
 • Secţia Prelucrare Analitico-Sintetică a Documentelor
 • Secţia Bibliografie şi Asistenţă Informaţională
 • Secţia Împrumut Publicaţii Didactice
 • Secţia Împrumut Publicaţii Ştiinţifice
 • Sala de Lectură nr. 1
 • Sala de Lectură nr. 2
 • Sala de Lectură nr. 3
 • Secţia Conservare şi Comunicare Colecţii
 • Secţia Colecţii Speciale
 • Secţia INFOMEDICA
  • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 1
  • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 2
  • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 3
 • Centrul de Informare şi Documentare al Organizației Mondiale a Sănătății
 • Centrul de Informare Europeană
 • Secţia Automatizare Tehnologii de Bibliotecă
 • Secţia Asistenţă Metodologică de Specialitate
 • Secţia Cercetare şi Marketing
 • Secţia Asigurare Tehnico-Materială

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN