Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Prezentare generală


logo transparent

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF “Nicolae Testemiţanu” constituie una din subdiviziunile de bază ale Universităţii, destinata pentru asigurarea informaţională şi documentară a proceselor didactice şi ştiinţifice. În acest scop Biblioteca Ştiinţifică Medicală realizează următoarele obiective:  • dezvoltarea şi organizarea colecţiei, în conformitate cu curriculum-ul USMF “Nicolae Testemiţanu”, a unei colecţii reprezentative de documente cu profil medical şi farmaceutic editate pe teritoriul RM şi în străinătate;
  • comunicarea colecţiilor;
  • menţinerea şi actualizarea aparatului informativ-bibliografic;
  • servirea informaţională şi documentară a beneficiarilor: studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, corpului profesoral-didactic, cercetătorilor, medicilor practicieni, personalului auxiliar precum şi altor categorii de beneficiari;
  • automatizarea tehnologiilor de bibliotecă în scopul sporirii calităţii şi diversificării serviciilor prestate de către Bibliotecă;
  • preluarea şi executarea funcţiilor de Centru Metodologic pentru bibliotecile medicale din Republica Moldova;
  • cooperarea şi coordonarea activităţii cu alte biblioteci şi centre de informare pentru realizarea schimbului de informaţii în scopul asigurării necesităţilor de informare ale beneficiarilor cu plenitudinea şi precizia adecvată.

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN