Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/48
Title: Revascularizarea coronariană la pacienţii cu disfuncţie ventriculară stângă ischemică: articol de sinteză
Other Titles: Coronary revascularization in patients with ischemic left ventricular dysfunction: review article
Authors: Yepanchintseva, Olga 
Ivanyuk, Natalia 
Borkhalenko, Yulia 
Zharinov, Оleg 
Тоdurov, Borys 
Affiliations: Institute of Cardiology of the Ministry of Health of Ukraine 
Institute of Cardiology of the Ministry of Health of Ukraine 
Institute of Cardiology of the Ministry of Health of Ukraine 
National Medical Academy of Postgraduate Education “P. L. Shupyk” of the Ministry of Health of Ukraine 
Institute of Cardiology of the Ministry of Health of Ukraine 
Keywords: coronary artery disease;heart failure;reduced left ventricular ejection fraction;myocardial revascularization
Issue Date: 2019
Publisher: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences
Issue: 1(18)
Start page: 75
End page: 83
Abstract: 
Introducere. Cardiomiopatia ischemică (CI) este cauza dominantă a disfuncţiei ventriculare stângi (DVS) în societatea contemporană. Prognosticul de supravieţuire și evoluţia insuficienţei cardiace (IC) la pacienţii cu CI sunt mai nefavorabile, comparativ cu alte tipuri de cardiomiopatie non-ischemică. Graţie ameliorării tehnologiei chirurgiei cardiace și formării unei baze de evidenţe adecvate, importanţa revascularizării la pacienţii cu CI și cu fracţie de ejecţie a ventriculului stâng (FEVS) redusă a crescut semnificativ. Material și metode. Articolul dat rezumă ideile existente despre posibilităţile și alegerea metodei optime de revascularizare la pacienţii cu CI și DVS. A fost realizată o analiză a literaturii de specialitate, folosind motorul de căutare PubMed și revistele în limbile engleză și rusă din 1975 până în 2019. Au fost utilizate cuvintele-cheie: „revascularizare miocardică" și „disfuncţie ventriculară stângă". Prin urmare, au fost identificate și evaluate 1900 de articole. Articolele au fost selectate în funcţie de relevanţa lor, rezultând o bibliografie finală, ce conţine 38 de surse. Rezultate. Medicina bazată pe dovezi a demonstrat că este posibil și recomandabil să se efectueze o intervenţie chirurgicală cu grefă bypass a arterei coronare (CABG) drept o modalitate eficientă de creștere a FEVS, de ameliorare a evoluţiei IC și a prognosticului supravieţuirii. CABG este indicată pentru pacienţii cu stenoză a arterei coronare stângi, leziune trivasculară sau leziune bivasculară, incluzând artera descendentă anterioară, luând în consideraţie severitatea leziunii pe scala SYNTAX. Stentarea este inferioară revascularizării chirurgicale în ceea ce privește influenţa asupra obiectivelor primare, dar îmbunătăţește calitatea vieţii pacienţilor cu CI și FEVS redusă. Concluzii. Ateroscleroza coronariană este cea mai întâlnită cauză a scăderii FEVS și apariţiei IC. La pacienţii cu DVS ischemică, revascularizarea chirurgicală poate oferi o îmbunătăţire a funcţiei de pompă a inimii, cu condiţia că există o cantitate suficientă de miocard viabil. Evaluarea viabilităţii miocardului poate avea o importanţă suplimentară pentru decizia privind utilitatea CABG în cazul bolii coronariene multivasculare, care este asociată cu o scădere accentuată a FEVS.

Introduction. Ischemic cardiomyopathy (IC) is the main cause of left ventricular dysfunction (LVD) in the contemporary society. The survival prognosis and evolution of heart failure (HF) in IC patients are more unfavorable compared to other types of non-ischemic cardiomyopathies. Thanks to the improvement of cardiac surgery technology and the development of evidence-based medicine, the importance of revascularization in patients with CI and reduced left ventricular ejection fraction (LVEF) has increased significantly. Material and methods. This article summarizes the existing methods of cardiac revascularization, as well as the choice of the optimal options of revascularization in patients with IC and LVD. We reviewed the literature using the PubMed search engine and journals in English and Russian from 1975 to 2019. We used the key words: „coronary revascularization” and „left ventricular dysfunction”. There were 1900 articles assessed. The articles were selected according to their relevance, resulting in a final bibliography of 38 sources. Results. Evidence-based medicine has shown that it is possible and advisable to undertake coronary artery bypass graft surgery (CABG) as an effective way to increase LVEF and improve the HF progression and the prognosis of survival. CABG is indicated for patients with left coronary artery stenosis, three-vessel or two-vessel disease, including the anterior descending artery, taking into account the severity of the lesion on the SYNTAX scale. Stenting is inferior to surgical revascularization regarding the influence on primary objectives, but it improves the quality of life of the patients with IC and reduced LVEF. Conclusions. Coronary atherosclerosis is the most common cause of LVEF decrease and HF onset. Surgical revascularization may improve the heart pump function, with the condition that there is a sufficient amount of viable myocardium, in patients with ischemic LVD. The assessment of myocardial viability may be of supplementary importance when making decisions regarding the utility of CABG in multivascular coronary artery disease, which is associated with a severe decrease in LVEF.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/48
Appears in Collections:Revista de Științe ale Sănătății din Moldova / Moldovan Journal of Health Sciences 2019

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.