Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/47
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBelîi, Nataliaen
dc.date.accessioned2020-06-03T19:43:03Z-
dc.date.available2020-06-03T19:43:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/47-
dc.description.abstractIntroducere. Hipotermia (temperatura centrală <36,0°C) incidentală perioperatorie (HIP) este un risc asociat intervenţiei chirurgicale, cu o prevalenţă cuprinsă între 4,2% și 60%. Responsabilitatea prevenirii acestei complicaţii ţine de întreaga echipă, care are în grijă pacientul în perioada perioperatorie. Din cauza capacităţii termoreglatorii mai puţin eficiente, populaţia chirurgicală cu vârste extreme (copilul și vârstnicul) este susceptibilă în mod deosebit acestui risc. HIP are efecte fiziopatologice multiple: inducerea coagulopatiilor și, în consecinţă, a necesităţii de transfuzie, încetinirea metabolizării medicamentelor, creșterea prevalenţei infecţiei de plagă operatorie și este asociată cu durate sporite de spitalizare. Deocamdată, nu există vreun ghid sau recomandare practică, care ar aborda managementul termic și prevenirea HIP la pacientul pediatric. Material și metode. A fost dată o căutare în PubMed, inclusiv, în datele bibliografice ale articolelor accesate. Totodată, s-au efectuat căutări pe paginile electronice ale Societăţilor Franceze, Canadiene, Americane, Australiene de Anesteziologie pentru ghiduri și protocoale de prevenire a hipotermiei incidentale perioperatorii la pacientul pediatric. Au fost căutate surse din ultimii 10 ani în limba engleză, cu următoarele cuvinte cheie: „perioperative hypothermia in children”, „preventing perioperative hypothermia in children guidelines”, „unplanned hypothermia in children”, „incidental hypothermia in children”. Rezultate. Au fost detectate 90 de publicaţii, dintre care, 5 articole, 16 reviste a literaturii și 2 ghiduri de prevenire a hipotermiei incidentale intraoperatorii, toate însă, referitoare la pacientul adult. Despre pacientul pediatric, nu au fost găsite ghiduri sau recomandări pentru prevenirea hipotermiei perioperatorii, însă motoarele de căutare au identificat studii episodice despre prevalenţa, factorii de risc, metodele de monitorizare, importanţa preîncălzirii și consecinţele hipotermiei la pacientul pediatric. Informaţia găsită a fost analizată și sintetizată în prezentul articol. Concluzii. Elaborarea unui ghid sau recomandări practice referitoare la managementul hipotermiei incidentale perioperatorii, cu recomandări consensuale clare, fundamentate pe evidenţe știinţifice, este de o necesitate stringentă. De asemenea, se cer studii de evaluare a impactului prevenirii hipotermiei incidentale perioperatorii asupra morbidităţii perioperatorii precoce și tardive în chirurgia pediatrică non-cardiacă.en
dc.description.abstractIntroduction. Perioperative inadvertent hypothermia (PIH) (central temperature <36.0°C) is a risk associated with surgery with an incidence between 4.2% and 60%. Prevention of this complication is the responsibility of the entire team that takes care of the patient during the perioperative period. Due to less efficient thermoregulation capacity, surgical patients with extreme ages (child and elderly patients) are especially vulnerable of this risk. PIH has multiple physio-pathological ineffects: induce coagulopathies and, by this, rises transfusion requirements, prolongs duration of drug’s metabolisation, multiplies the incidence of postsurgical infection, prolongs duration of hospitalization etc. For now, it does not exist a guide or practical recommendation that could assist the specialist in practical approach of PIH prevention in paediatric patient. Material and methods. It was performed a search in PubMed, inclusive in references of the found articles. In the same time, it was performed a search on electronic pages of French, Canadian, American and Australian Societies of Anaesthesiology for perioperative hypothermia prevention in children guidelines and protocols. There were used the following key words: „perioperative hypothermia in children”, „preventing perioperative hypothermia in children guidelines”, „unplanned hypothermia in children”. Results. It was detected 90 citations: 5 clinical trials, 16 literature reviews and 2 hypothermia prevention in adult patient guidelines. Regarding paediatric patient, there were not found clinical practice guidelines for perioperative hypothermia prevention, but searching browsers offered results of episodic studies reporting PIH in children incidence, some risk factors that make paediatric patients especially susceptible, methods of temperature monitoring, the importance of prewarming, hypothermia consequences in children. All the results were analysed and synthetized in the present literature review. Conclusions. At the moment there exists a stringent necessity to elaborate a guideline or practical recommendations regarding PIH, with clear consensual statements, evidence based. Also, further evidence is needed to determine the impact of hypothermia prevention on early and tardive perioperative morbidity in pediatric non-cardiac surgery.en
dc.publisherRevista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciencesen
dc.subjectnadvertent intraanesthetic hypothermiaen
dc.subjectprewarmingen
dc.subjectthermoregulationen
dc.subjectpaediatric surgical populationen
dc.titleHipotermia incidentală perioperatorie în chirurgia pediatrică non cardiacă: prevalenţă, factori de risc, consecinţe, management, prevenireen
dc.title.alternativePerioperative incidental hypothermia in paediatric non cardiac surgery: incidence, risk factors, consequences, management and preventionen
dc.typejournal articleen
dc.contributor.affiliationCatedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”en
dc.relation.issn2345-1467en
dc.description.issue1(18)en
dc.description.startpage84en
dc.description.endpage95en
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypejournal article-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
crisitem.author.deptCatedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”-
Appears in Collections:Revista de Științe ale Sănătății din Moldova / Moldovan Journal of Health Sciences 2019
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.