Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/37
Title: Particularităţile morbidităţii populaţiei de pe traiectul râului Prut în funcţie de sursa de apă utilizată
Other Titles: Particularities of population morbidity in the Prut river region depending on the used source of water
Authors: Inga Miron 
Affiliations: Catedra de igienă 
Keywords: general morbidity;the Prut river;water sources
Issue Date: 2019
Publisher: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences
Issue: 2(19)
Start page: 59
End page: 68
Abstract: 
Introducere. Impactul calităţii apei potabile din diferite surse de pe traiectul râului Prut asupra stării de sănătate a populaţiei din localităţile adiacente fluviului, este diferit şi este necesară identificarea celei mai favorabile metode de aprovizionare cu apă. Material şi metode. S-a investigat şi analizat morbiditatea populaţiei care consumă apă din 3 surse: apeductul alimentat cu apă din râul Prut, fântâni şi sonde arteziene. Au fost supuse analizei fişele medicale în funcţie de vârstă şi sex. Pentru prelucrarea materialului obţinut s-au utilizat metode statistice, analitice şi descriptive. Rezultate. S-a constatat că morbiditatea generală a persoanelor care utilizează în scopuri potabile apa din apeductul alimentat din râul Prut constituie cele mai mici valori, estimând, respectiv, 3304,6‰. Cele mai mari valori s-au înregistrat în cazul utilizării apei din sondele arteziene, marcând 4288,2‰. La consumul apei din fântâni, morbiditatea generală a constituit 3980,6‰. Concluzie. Rezultatele obţinute reflectă relaţia de asociere dintre sursa de apă utilizată în scop potabil şi indicii morbidităţii populaţiei.

Introduction. The impact of drinking water quality from different sources of the Prut river on the health status of the population from the localities adjacent to the river is different and the identification of the most favorable method of water supply is crucial. Material and methods. The morbidity of the population consuming water from 3 sources: the aqueduct supplied from the Prut river, wells and artesian wells, was investigated and analyzed. The medical records depending on age and gender were subjected to analysis. Statistical, analytical and descriptive methods were used to process the obtained data. Results. It was found that the general morbidity of the people who used water from the water supply of the Prut river for drinking purposes has the lowest values, estimating, respectively, 3304.6‰. The highest values were registered for the use of water from artesian wells, marking 4288.2‰. When consuming water from wells, the general morbidity amounted to 3980.6‰. Conclusion. The obtained results reflect the cause-effect relationship between the source of water used for drinking purposes and the indices of population morbidity.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/37
Appears in Collections:Revista de Științe ale Sănătății din Moldova / Moldovan Journal of Health Sciences 2019

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.