Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/34
Title: Rinosinuzitele fungice (revista literaturii)
Other Titles: Fungal rhinosinusitis (literature review)
Authors: Lucia Gariuc 
Affiliations: Catedra de otorinolaringologie 
Keywords: fungal rhinosinusitis;fungus ball;allergic fungal rhinosinusitis;acute invasive fungal rhinosinusitis;chronic invasive fungal rhinosinusitis;granulomatous invasive fungal rhinosinusitis
Issue Date: 2019
Publisher: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova : Moldovan Journal of Health Sciences
Issue: 2345-1467
Start page: 90
End page: 109
Abstract: 
Rezumat
Introducere. RSF rămâne o maladie controversată, cu fiziopatologie deocamdată neclară, cunoştinţe incomplete despre
epidemiologie şi micologie medicală. Continuarea cercetărilor
este necesară pentru a elucida rolul exact, etiologic şi patogenetic, al speciilor de fungi în RSF, stabilirea diagnosticului şi
tratamentului RSF pentru a determina un prognostic mai bun.
Material şi metode. Din bazele de date PubMed şi Scopus
(Elsevier), au fost selectate articolele publicate în perioada
anilor 2000-2017, după cuvintele cheie: rinosinuzită fungică,
fungus ball, rinosinuzită fungică alergică, rinosinuzită fungică
invazivă acută, rinosinuzită fungică invazivă cronică, rinosinuzită fungică invazivă granulomatoasă. A fost selectată şi procesată informaţia despre epidemiologia, etiologia, fiziopatologia, tabloul clinic, diagnosticul, diagnosticul diferenţiat, complicaţiile, tratamentul şi prognosticul formelor non-invazive şi
invazive de rinosinuzită fungică.
Rezultate. După procesarea informaţiei din bazele de date
PubMed şi Scopus (Elsevier), conform criteriilor de căutare,
au fost găsite 575 de articole privind RSF. Bibliografia finală
conţine 52 de surse relevante, care au fost considerate reprezentative pentru materialele publicate la tema acestui articol
de sinteză.
Concluzii. RSF non-invazive includ infecţiile fungice saprofite, fungus ball şi RSF determinate de eozinofile. RSFI necesită un diagnostic de urgenţă şi un tratament precoce din
cauza prognosticului vital şi funcţional rezervat.

Introduction. FRS remains a controversial disease, with
unclear pathophysiology, incomplete knowledge of epidemiology and medical mycology. Further research is needed to
elucidate the exact etiological and pathogenetic role of fungal
species in CRS, improving the diagnosis and treatment of FRS
to determine a better prognosis.
Material and methods. From the PubMed and Scopus (Elsevier) databases, articles published during the years 2000-
2017, were selected according to the keywords: fungal rhinosinusitis, fungus ball, allergic fungal rhinosinusitis, acute
invasive fungal rhinosinusitis, chronic invasive fungal rhinosinusitis, granulomatous invasive fungal rhinosinusitis. Information on the epidemiology, etiology, pathophysiology, clinical picture, diagnosis, differentiated diagnosis, complications,
treatment and prognosis of non-invasive and invasive forms of
fungal rhinosinusitis was selected and processed.
Results. After processing the information from the PubMed
and Scopus (Elsevier) databases, 575 articles on FRS were
found according to the search criteria. The final bibliography
contains 52 relevant sources, which were considered representative for the materials published on the topic of this synthesis article.
Conclusions. Non-invasive FRSs include saprophytic fungal infections, fungus ball and FRS caused by eosinophils. IFRS
requires emergency diagnosis and early treatment due to the
reserved vital and functional prognosis.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/34
Appears in Collections:Revista de Științe ale Sănătății din Moldova / Moldovan Journal of Health Sciences 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat
RINOSINUZITELE_FUNGICE_REVISTA_LITERATURII.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.