Republica Moldova şi Uniunea Europeană

Documente de bază

 

Din istoria relaţiilor RM–UE

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Cooperare şi Parteneriat (APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite.

13 iulie 1995: Moldova devine prima ţară din CSI, care este admisă în Consiliul Europei, pas important pe calea apropierii ţării noastre de UE.

2 octombrie 1995: A fost semnat Acordul interimar privind comerţul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (a intrat în vigoare la 1 mai 1996), fapt care a permis o dinamizare a schimburilor comerciale.

1 iulie 1998: A intrat în vigoare Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC). Relaţiile Republicii Moldova cu UE au fost plasate într-un cadru legislativ oficial, care a pus şi baza juridică a aplicării programului TACIS de asistenţă în Moldova. APC, instituit pentru o perioadă de 10 ani, avea următoarele obiective: continuarea dialogului politic; promovarea comerţului şi a investiţiilor; cooperarea în domeniul legislativ, economic, social, financiar şi cultural; susţinerea eforturilor Moldovei de a consolida democraţia, a dezvolta economia şi de a finaliza tranziţia la economia de piaţă.

1 ianuarie 2000: Este extinsă valabilitatea Acordului privind comerţul cu produse textile semnat cu UE, iar, la 24 ianuarie 2000, Comisia Europeană oferă Republicii Moldova autorizaţia de a exporta pe piaţa UE vinuri produse din două soiuri de viţă de vie.

28 iunie 2001: Vizita la Bruxelles a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele RM. Ţara noastră a devenit membră a OMC şi a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

27 decembrie 2001: A fost adoptat Documentul de strategie a ţării pentru Moldova (Country Strategy Paper) pentru perioada 2002-2006. Acest document stabileşte obiectivele de cooperare ale UE cu Republica Moldova, axându-se pe implementarea programului de susţinere a reformelor în ţară.

13 noiembrie 2002: A fost emis Decretul cu privire la crearea Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană.

28 februarie 2003: În cadrul Parlamentului a fost constituită Comisia Naţională pentru Integrare Europeană (CNIE), care la 16 septembrie 2003 a aprobat şi a prezentat Comisiei Europene Concepţia integrării Republicii Moldova în UE.

8 august 2003: Guvernul a adoptat Hotărârea cu privire la crearea Departamentului Integrării Europene pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi a subdiviziunilor de integrare europeană în cadrul ministerelor şi departamentelor de resort.

10 octombrie 2003: Dl Andrei Stratan, Prim-viceministru al Afacerilor Externe, a efectuat o vizită la Bruxelles, în timpul căreia i-a prezentat lui J. Solana Concepţia de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

18 decembrie 2003: Parlamentul European adoptă rezoluţia privind Republica Moldova care reflectă poziţia Parlamentului European cu privire la situaţia instituţiilor democratice şi a statului de drept din Republica Moldova, dezaprobă proiectul de memorandum cu privire la reglementarea transnistreană propus de Rusia în noiembrie 2003 şi reiterează angajamentele internaţionale ale Rusiei de a-şi evacua trupele şi muniţiile de pe teritoriul Republicii Moldova.

29 ianuarie 2004: La Chişinău are loc prima rundă de consultări privind elaborarea Planului Individual de Acţiuni RM-UE pentru 2004-2006. Andrei Stratan, Prim-viceministru al Afacerilor Externe, conduce grupul de lucru al Republicii Moldova la discuţii. Negociator din partea UE este Mingarelli Hugues, Şef de direcţie în cadrul Direcţiei generale pentru relaţii externe a Comisiei Europene.

1 mai 2004: Aderarea a zece noi membri la Uniunea Europeană face ca Republica Moldova să fie şi mai aproape de spaţiul UE.

Mai 2004: Republica Moldova a fost inclusă în Politica Europeană de Vecinătate (PEV) a UE.

15 octombrie 2004: La Bruxelles a avut loc a treia reuniune trilaterală RM-UE-Ucraina consacrată problematicii frontierei moldo-ucrainene. Subiectele prioritare ale discuţiilor s-au referit la respectarea Acordului semnat de Moldova şi Ucraina în mai 2003 şi realizarea controlului comun al frontierei la cele cinci posturi vamale.

9 decembrie 2004: Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.

13 decembrie 2004: Miniştrii de Externe ai statelor membre ale UE, în cadrul reuniunii Consiliului Afacerilor Generale şi Relaţiilor Externe al UE, au aprobat Planul de Acţiuni RM-UE, reafirmând importanţa Politicii Europene de Vecinătate.

22 februarie 2005: La Bruxelles, în cadrul Consiliului de Cooperare UE-Moldova, a fost semnat Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

20 aprilie 2005: Guvernul Republicii Moldova a aprobat în cadrul primei sale şedinţe în noua componenţă Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeana, care pune în sarcina instituţiilor de stat asigurarea implementării prevederilor Planului de Acţiuni, precum şi prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale şi semestriale.

14 septembrie 2005: La Bruxelles a fost prezentat raportul privind îndeplinirea Planului de Acţiuni RM-UE, fiind apreciat pozitiv de către Comisia Europeană, în special pentru faptul că „într-o perioadă relativ scurtă au fost realizate foarte multe lucruri pe plan naţional”. Raportul conţine descrierea rezultatelor activităţii autorităţilor moldoveneşti pe parcursul a 6 luni de la semnarea documentului.

6 octombrie 2005: La Chişinău a fost inaugurat Oficiul Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova. Primul şef al Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova a fost desemnat dl Cesare de Montis.

30 noiembrie 2005: La Odesa a avut loc inaugurarea oficială a sediului central al Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră pentru Republica Moldova şi Ucraina. La ceremonia de lansare a participat dl J.Solana, Înalt Reprezentant al UE pentru Politica Externe şi Securitate Comună, dna B. Ferrero-Waldner, Comisar European, dl Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republici Moldova, dl B.Tarasiuc, Ministrul de Externe al Ucrainei.

25 aprilie 2007: A avut loc inaugurarea oficială a Centrului Comun de Vize, găzduit de Ambasada Ungariei la Chişinău.

10 octombrie 2007: La Bruxelles a fost semnat Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor.

13 noiembrie 2007: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europe a ratificat Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitatea eliberării vizelor de scurtă şedere şi readmise.

1 ianuarie 2008: Au intrat în vigoare Acordurile RM-UE privind Facilitarea eliberării vizelor şi Readmisiei.

5 iunie 2008: La Luxemburg a fost semnată Declaraţia comună privind Parteneriatul de Mobilitate dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

11 iulie 2008: La Chişinău a fost semnată Declaraţia Miniştrilor Afacerilor Externe ai Republicii Polone şi Republicii Moldova referitor la înfiinţarea Forului Polono–Moldovenesc al Integrării Europene.

23 septembrie 2008: La Chişinău a avut loc Reuniunea de lansare a Platformei de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană.

20 martie 2009: UE a aprobat Programul "Parteneriatul Estic" în care sunt incluse şase state ex-sovietice: Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Azerbaidjan şi Armenia.

13 mai 2009: La Chişinău a avut loc a treia Reuniune a Comitetului Mixt Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru monitorizarea Acordului privind facilitarea regimului de vize, în cadrul căreia a fost evaluat procesul de implementare a acestuia.

13 mai 2009: La Chişinău s-a desfăşurat cea de-a treia Şedinţă a Platformei de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană, care a reunit reprezentanţi ai Comisiei Europene, precum şi ai statelor-membre ale UE, având ca parteneri de discuţie pe exponenţii instituţiilor naţionale implicate în procesul de implementare a Parteneriatului de Mobilitate.

30 septembrie 2010: A fost semnat Protocolul privind principiile generale pentru participarea RM la programele UE, care a intrat in vigoare la 1 Mai 2011. Primul program UE la care RM planifica să participe este FP7.

Ianuarie 2011: Republica Moldova a primit Planul de acţiuni privind liberalizarea vizelor, care conţine două seturi de condiţii, care odată implementate vor contribui la instituirea unui regim fără vize între RM şi UE.

2-3 mai 2011: Participarea delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova condusă de Preşedintele Parlamentului RM dl Marian Lupu la reuniunea de consituire a Adunării Parlamentare EURONEST.

4-5 mai 2011: O delegaţie a Republicii Moldova participă la lansarea reţelei Forumului RM-UE.

Sursa: Strategia Europeană