Link-uri utile

Uniunea Europeană online: http://europa.eu/
Anul European al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii:
    
 http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=ro

Instituţii şi Organisme Europene

Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu
Consiliul Uniuni Europene: http://www.consilium.europa.eu
Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/index_ro.htm
Curtea Europeană de Justiţie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Curtea Europeană de Conturi: http://eca.europa.eu
Comitetul Economic şi Social European: http://www.eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor: http://www.cor.europa.eu
Banca Centrală Europeană: http://www.ecb.eu
Banca Europeană de Investiţii: http://www.eib.europa.eu
Ombudsmanul European: http://www.ombudsman.europa.eu

Moldova şi Uniunea Europeană

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova:
    
 http://www.mfa.gov.md/
Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE: http://www.eumission.mfa.md
Delegatia Uniunii Europene în Republica Moldova:http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/
Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina:http://www.eubam.org/md/
Consolidarea Managementului de Control la Frontieră:http://www.undp.md/border/main.html

Ştiri UE

EuroNews - The European News Channel: http://www.euronews.net/
Europa – EU News: http://europa.eu/press_room/index_en.htm

Baze de Date