Masa rotundă: Politici europene ale educaţiei în sănătate.

 

Masa rotundă: Politici europene ale educaţiei în sănătate.

 

Pe data de 15 decembrie 2016, ora 14.30, Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF "Nicolaeimage-0-02-05-747b9463a74b1b4a0fe7e364537ab5102d2f7ce8d2a1b43a426931b661e5b1d9-VTestemiţanu", Centrul de Informare Europeană în colaborare cu Catedra de Filosofie şi Bioetică a USMF „Nicolae Testemiţanu” a organizat Masa rotundă cu genericul: Politici europene ale educaţiei în sănătate. La eveniment au fost prezenţi profesorii universitari: Vitalie Ojovanu, Ion Banari, Daniela Rusnac, Federiuc Victoria.

 

Grup ţintă: studenţii an. 4.

 


Agenda:

 


Cuvânt de salut                                                                                  Liubovi Karnaeva,
                                                                                                              director BŞM

 

Importanţa abordărilor contemporane ale                                  Vitalie Ojovanu,
educaţiei etice în sănătate                                                                şef catedră, dr. hab. în 
                                                                                                               filos., conf. univ.

 

Comunicări:

 

1. Principiile etice reflectate în politicile în educaţie ale UE;
2. Comportamentul etic al actorilor implicaţi în educaţia din sănătate
3. Etica cercetării (Programul cadru al UE pentru Cercetare şi Inovare)
4. Drepturile omului în educaţie: toleranţa, non-discriminarea, echitatea socială
5. Etica academică, integritatea academică şi plagiatul
6. Managementul eticii în instituţiile de învăţământ superior din RM.

 7. Politici europene - aspecte morale în etică şi medicină. Aspecte etice în psihiatrie.

 

 

 

Galeria foto